„Současně ji ujistil, že jí její dcera peníze hned v sobotu určitě vrátí. Na vyplacení peněz přitom hodně spěchal a chtěl pro ně přijet ještě v ten samý den,“ popsala mluvčí krajské policie Ivana Baláková jeden z případů podvodu na seniorech z posledních dnů. Žena při hovoru pojala podezření, že jí muž lže. „Tak za mnou musíš přijet i s mámou,“ odpověděla na žádost. Hned nato volající zavěsil a už se jí více neozval. Žena pak zavolala dceři a o podivné žádosti o peníze ji informovala. Brzy vyšlo najevo, že žádná z jejích dvou dcer od ní peníze nepotřebovala a že se za jejího vnuka někdo jenom vydával.

S podobnými případy se policisté nejen na Jablonecku a Semilsku setkávají stále často, i když aktivita podvodníků se za rok 2018 snížila. Mohou za to opatření policistů. V roce 2017 kontaktovali podvodníci v Libereckém kraji podle podobného scénáře 18 seniorů, především ze Semilska a Jablonecka, a od šesti z nich peníze dostali, byly to statisíce korun. „Situace se výrazně zlepšila v průběhu roku 2018, kdy jsme masivně informovali o těchto případech v médiích, formou besed se seniory a distribucí varovných letáčků, ve kterých jsme praktiky podvodníků vydávajících se za vnuky popsali,“ přiblížila Ivana Baláková.

Přesto se podobné případy dějí stále, jak se o tom rovněž v pátek přesvědčila 83letá žena z Jablonecka. Neznámý muž jí volal nejprve kolem poledne, že by se ve tři hodiny odpoledne stavil. Nikdo nepřišel, ale odpoledne volal znovu. Do telefonu hovořil o nějakém advokátovi. „Potřebuji 40 tisíc korun. Kolik máš doma peněz?“ ptal se. Paní sdělila, že má doma jenom deset tisíc korun. „Po této informaci muž hovor sám ukončil. Zřejmě se mu tato částka zdála malá a paní víckrát nevolal ani za ní nepřišel osobně,“ upřesnila mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová.

Policisté v loňském roce spustili projekt zaměřený na ochranu seniorů před útoky podvodníků. Finanční prostředky získali z programu Ministerstva vnitra. „Využili jsme je k výrobě tematických informačních kartiček s textem, který seniory varoval před podvodnými telefonáty,“ přiblížila Sochorová. Podvedení senioři se často tím, že je pachatelé připravili o veškeré finance, velmi trápí a dostávají se do depresí, které mají neblahé důsledky na jejich zdraví. Partnery policejní informační kampaně se proto stávají i sociální pracovníci a zdravotníci, kteří zajišťují distribuci informačních kartiček ve svých zařízeních.

V preventivní kampani policisté v Libereckém kraji pokračují i nadále. Senioři jsou jednou z nejzranitelnějších skupin obyvatel ohroženou pácháním trestné činnosti. „Chceme proto všechny upozornit na to, aby byli obezřetní v kontaktu s cizími lidmi a aby v případě podezření na spáchání jakéhokoli protiprávního jednání informovali policisty na bezplatné lince tísňového volání 158,“ doplnila mluvčí krajské policie Baláková.