Dosavadní částka 1500 korun už nepokryje náklady, které úřad se zajištěním takového obřadu má. Zvýšený poplatek platí pro svatby konané od 1. července. Zvýšený poplatek nebudou platit ti, kdo se budou brát v kostele sv. Josefa v Loučné. V tomto případě zůstává poplatek 1500 korun, protože snoubenci již hradí příspěvek na opravy a údržbu kostela ve výši 2000 korun

Pokud se snoubenci berou v obřadní síni radnice a podle plánu svatebních obřadů, pak platí pouze 300 korun za náklady na další služby, jako je varhanní hudba, květinová výzdoba nebo zajištění fotografa. Forma úředního sňatku, tedy bez hudby, fotografa i květinové výzdoby, je zcela bez poplatku.

Primátor Čeřovský předal kytici stoleté dámě.
Stoleté dámě z Jablonce blahopřál primátor. Madam je stále v dobré kondici