Plastika od autora provokativních děl – například růžového tanku na pražském Smíchově, černých batolat na žižkovském vysílači nebo autobusové zastávky Hostina bohů v Liberci – má být umístěna v průčelí Střelnice a symbolizovat Kulturu. „Myslím, že ta věc je dost šílená, ale architektovi Střelnice se líbila.

Socha je částečně uvězněná v podloubí domu, tím chci říct, že jsme přiblblá společnost, která staví další a další supermarkety a dálnice, zatímco kultura je zamřížovaná,“ vysvětlil David Černý.


Socha by měla být zhruba 30 metrů dlouhá a zavěšená na ocelové konstrukci pod stropem zasloupovaného průčelí Střelnice. Plášť z průhledného laminátu má výrazné organické tvary, vybíhá do jakýchsi panožek a výrůstků představujících proměnlivost a mnohotvárnost kultury. Za tmy bude socha zářit různými barvami, v její „hlavě“ nad hlavním vchodem do Střelnice bude instalována obří LCD obrazovka, na níž poběží například program kulturního centra.


Pro umístění sochy v Turnově a zahájení příprav projektové dokumentace hlasovalo 20. prosince 14 z celkových 27 zastupitelů Turnova. Existence či neexistence turnovské sochy jednoho z nejvýraznějších českých umělců současnosti byla na vlásku, rozhodl o ní jediný nadpoloviční zastupitelský hlas.

„Dílo je provokativní a nutí k zamyšlení. Moc bych si přál, aby bylo právě v Turnově. Budově Střelnice i celému městu přidá nový umělecký rozměr,“ uvedl turnovský místostarosta Aleš Hozdecký. Podle něj i dalších zastupitelů, pomůže socha vyhlášeného tvůrce zvýšit atraktivitu Turnova pro návštěvníky a místním lidem zanechá svědectví o dnešní kultuře.