Práce na projektu Hledání ztracené identity, jehož cílem je navrácení původního účelu budovy, začaly letos v květnu a hotovo by mělo být na konci dubna 2024. Ještě více tak ožije nejen samotná kulturní památka, ale i její bezprostřední okolí. Sokolovna nabídne prostor nejen tělovýchovným aktivitám jako doposud, ale stane se kulturním a multifunkčním místem. „Budova sokolovny, byť stojící v centru města, je dnes neprávem opomíjena a její možnosti nejsou plně využity. Zajímavá historie tohoto místa skrývá velký potenciál a nabízí se jej rozvinout a otevřít veřejnosti. Sokolovna může být dalším ze zajímavých míst, kam mohou nejen Jablonečané, ale i turisté zavítat,“ sdělila starostka Tělocvičné jednoty Sokol Jablonec Jitka Skalická.

Podle ní zná řada obyvatel města sokolovnu z dětství z hodin tělesné výchovy, tréninků různých sportovních oddílů nebo z populárního cvičení rodičů s dětmi, které funguje dodnes. „S tímto sentimentem se setkáváme a zároveň se nás lidé ptají, zda sokolovna funguje a co se v ní děje. Pokud nemají děti, které k nám vodí na kroužky, nebo se sami neúčastní cvičení, nemají mnoho důvodů sokolovnu navštívit. A to chceme změnit a znovu z této krásné budovy učinit živoucí centrum,“ dodala s tím, že z fondů obdrží šest milionů korun.

Věří v dobré konce

Projektům na veřejný prostor se bude věnovat spolek Plac. Stálá expozice Příběhy ztracené identity propojí osu budovy od sklepa, respektive studny, až po půdu. Postupně umožní nahlédnout do původní krajiny, historie stavby i období největšího rozkvětu tradičních odvětví. „Pozornost bude zaměřena i na celou oblast Tyršových sadů a vazeb v okolí,“ upřesnila Dita Procházková ze spolku. Samotný název výstavy odkazuje na to, že dodnes se region i město potýká s následky vysídlení původního německého obyvatelstva, které mělo k místu velký vztah. „Proto jsme zvolili název Příběhy ztracené identity a zároveň jednu z částí projektu pojmenovali Nalezená identita. Věříme totiž na dobré konce a optimistickou budoucnost nejen sokolovny, ale celého místa, kde sokolovna stojí,“ zdůraznila Klára Kašparová, která na projektu spolupracuje.

11. ročník Křehké krásy.
Spojení nádhery a lesku! Křehká krása ukazuje kouzlo šperku, bižuterie i módy

Dočasná expozice Nalezená identita vzejde z děl začínajících i etablovaných umělců, studentů i absolventů uměleckých škol. Dočasné výstavy se budou věnovat řadě témat od sklářského a bižuterního řemesla přes veřejné prostranství až po architekturu. „Jablonec má co nabídnout a my se budeme snažit témata prezentovat v zajímavém a netradičním prostředí,“ řekla architektka a zpracovatelka žádosti Ida Chuchlíková.

Chystají řadu akcí

První akce v rámci projektu proběhne v září, kdy oficiálně představí celý projekt i s partnery, kteří se budou postupně zapojovat. Navazovat bude otevření sokolovny v rámci celostátní akce Zažít město jinak, Den architektury připravený spolkem Plac či Památný den sokolstva. „Mezi dalšími plány jsou například zprovoznění sokolského infocentra, výukové a vzdělávací programy, spolupráce s místními školami a další zajímavé akce. Projektem chceme nastartovat trvalé a udržitelné fungování této krásné budovy,” informovala Kašparová.

Aktuálně je budova díky trvalé péči jabloneckých sokolů provozuschopná a probíhají v ní tělovýchovné aktivity. Sály se pronajímají sportovním klubům a vybavení se neustále modernizuje. Samotná budova je architektonicky zajímavá a památkově chráněná. „Proto jsou jakékoliv opravy náročné, ale návrat původní podoby a účelu dává nejen nám velký smysl,“ doplnila Skalická.