Odpoledne bylo zasvěceno takzvanému sokolování. „Po sokolovně byla různá stanoviště, kde si mohli zájemci vyzkoušet obratnost a fyzickou kondici,“ popsala starostka.

Večer se pak konalo na galerii sokolské setkání se zpěvem nejenom sokolských písní. Při akci mohli zájemci přispět na sbírku Za stoletou sokolovnu krásnější. Ta je pořádána kvůli potřebě nové fasády sokolovny.

Zájemci o příspěvek mohou využít kasičky, umístěné přímo v sokolovně, nebo poslat svůj finanční dar na číslo účtu 182–0960672349/0800.