Ale již 5. srpna téhož roku „mohl Gablonzer Zeitung přinésti svůj plamenný referát o této neslýchané české provokaci“. Prvních Sokolů ve městě bylo třicet a starostou se stal J. Splítek. Již v témže roce se členové zakládající čety účastní cvičení krkonošské župy v Turnově.

Členové byli pronásledováni, zvláště místním tiskem a zaměstnavateli, veskrze německými, proto se v roce 1895 zcela obměnilo vedení a starostou se stává J. Jakubec. Jednota cvičí v budově České besedy. Tlak ze strany německého obyvatelstva byl ale drtivý, proto místní Sokol například celý rok 1898 necvičil. Místní Sokolové nemohou najít finance ani přízeň města k výstavbě svého svatostánku.

A tlak ještě zesílil nástupem fašismu ve třicátých letech 20. století. Z útržků v místním německém tisku lze vystopovat, že Sokolové byli i přímo na ulicích napadáni. Zabráním Sudet pak činnost Sokola Jablonec zcela utichá.

V roce 1945 zažívá místní Sokol bouřlivou renesanci. Po odsunu německého obyvatelstva získává Sokol do svého vlastnictví Turnhalle, dnešní sokolovnu ve Fügnerově ulici. V té době jsou tam sklady, v budově je i střelivo.

Turhalle – Sokolovna

Turnhalle postavil německý tělovýchovný spolek Turnverein v letech 1897 až 1898, když první zmínky o stavbě probleskly již o čtvrt století dříve. 25. září 1898 se koná slavnostní otevření. V té době se jedná o jednu z největších hal v Čechách.

V roce 1906 navštíví Turnhalle i rakousko–uherský císař Franz Josef II.

Je po druhé světové válce a odsunu Němců. 5. května 1946 přebírá Turnhalle jablonecký Sokol. Jeho členové se zůčastní ještě prvního (a na dlouhou dobu posledního) poválečného sletu v Praze v roce 1948. Po nástupu komunistů k moci postupně Sokol infiltruje do ČSTV.

Ale sokolovně se mezi lidmi říká pořád stejně. „Když jsem v šedesátých letech šla cvičit, vždycky to bylo do sokolovny,“ vzpomíná současná starostka TJ Sokol Jablonec Marta Skalická. V letech 1973 a 1974 probíhá rekonstrukce vnitřku. Z jeviště je zrcadlový sál, přistavěna je ubytovna, vzniká sauna a prádelna.

Po Sametové revoluci v roce 1989 je obnovena činnost Sokola i v Jablonci. Ten sokolovnu získává o čtyři roky později. V roce 2001 začíná vnější rekonstrukce. Je rekonstruována část fasády a opravena střecha. V současné době probíhá postupná výměna oken a TJ Sokol vyhlásilo před rokem sbírku Za stoletou sokolovnu krásnější. Výtěžek má být použit na další rekonstrukce fasády.