Těžké stroje se vrátily na stráň vrchu Hradešín v katastru obce Rádlo ve směru na Jablonec. Sondují tady vydatnost naleziště stavebního kamene.

Místní jsou ze znovuobnovení průzkumu překvapeni. „Byl jsem vyděšený, že pokračují,“ poznamenal člen jabloneckého osadního výboru Vrkoslavice a Dolina Václav Vít. Bydlí v ulici Dobrá Voda, od jeho domu je naleziště jen pár set metrů.

Vrtné soupravy se tu totiž objevily už na počátku roku. „Vrtaly přímo v cestách, a to i na stezce mikroregionem Císařský kámen,“ poznamenal další z obyvatel nedalekých domů na Dobré Vodě. Ty paradoxně patří do Jablonce, průzkum probíhal jen asi čtyři sta metrů od nich směrem k Rádlu a silnici I/65.

Václav Vít, člen osadního výboru Vrkoslavice a Dolina, ukazuje na turistické mapě, kde pracovaly vrtné soupravy. Mapa stojí jen pár set metrů od míst, kde společnost České štěrkopísky prováděla sondáž podloží.
Všimli si těžkých strojů. Lidé se obávají vzniku lomu mezi Jabloncem a Rádlem

Průzkum stráně bude ještě nějaký čas trvat. „Poté proběhne rekultivace tak, abychom vrátili místo do původního stavu,“ sdělil Petr Dušek, mluvčí společnosti Český štěrkopísek, která sondáž provádí.Průzkum probíhá v místech pozemků Lesů ČR. Ty k průzkumu daly souhlas po souhlasných vyjádřeních dalších orgánů, mimo jiné Libereckého kraje.

Lesy ČR posoudily možné provedení vrtů, neshledaly překážky a uzavřely pachtovní smlouvu. Pachtýř je podle ní mimo jiné povinen užívat a požívat pozemky coby předmět pachtu v souladu s účinnými právními předpisy a rozhodnutími orgánů veřejné moci.

Pokud průzkumy těžební společnosti prokážou, že naleziště stavebního kamene je ekonomicky využitelné, začne velké kolo schvalování po dotčených orgánech. „Průzkum je prvním krokem k ověření bohatosti ložiska, neznamená to, že orgány i po ověření dají projektu zelenou. Postupujeme podle map ložisek zpracovávaných v 70. a 80. letech minulého století. Musíme hledat nová nevytěžená ložiska, protože stavební kámen v České republice dochází, vždyť poslední kamenolomy byly v Česku otevřeny před rokem 1989,“ popsal Dušek.

Nejvyšší komín v Libereckém kraji byl na Brandlu odstřelen loni tak, že pod sebou pohřbil i velké části budov někdejší obří výtopny.
Jablonecké Paseky a Brandl dostanou novou tvář, zmizí i zbytky trubek v Nise

Majitel pozemku je výhledově ochoten těžbu posvětit. „Bude-li na základě výsledků ložiskového průzkumu určeno chráněné ložiskové území a rozhodne-li báňský úřad a další orgány o povolení těžby nerostných surovin, Lesy ČR těžbu nerostů umožní,“ sdělila mluvčí státního podniku Eva Jouklová.Lidé žijící v okolí kopce se obávají, že by případná těžba mohla znamenat výrazné ohrožení podzemních vod, zrušení cyklostezky a zrušení významu lávky, po níž cyklostezka pokračuje přes silnici I/65 na Rádlo a dále.

Společnost České štěrkopísky se sídlem v Praze ale údajně neoslovila s projektem sondáží samosprávy v okolí. Nejen Rádlo, ale ani Jablonec nad Nisou a Rychnov u Jablonce n. N., jehož hranice katastru jsou také nedaleko kopce Hradešín. „Nenašli jsme, že by nám to někdo poslal, nepřišlo to do datové schránky, to máme ověřené, a o žádném dopise nevíme,“ poznamenal starosta obce Rádlo Miroslav Šikola.

Společnost České štěrkopísky nicméně tvrdí, že obec obeslala. „Obci Rádlo jsme naprosto standardně oznámili účel, rozsah a očekávanou dobu provádění uvedených prací. Můžeme to doložit poštovním dokladem,“ oponoval mluvčí společnosti Petr Dušek.

Nad problémem se v pondělí večer sešli starostové dotčených obcí, tedy Rádla, Jablonce nad Nisou a nedalekého Rychnova u Jablonce. Chtějí postupovat společně a deklarovat odmítavý postoj k případné těžbě.