Vedle takzvaného konopného domu v Nedamově usiluje o úspěch například liberecký Klub Lípa, zázemí fotbalového hřiště ve Studenci, knihovna a spolkové centru IGI ve Vratislavicích nad Nisou, revitalizace rašeliniště v pramenné oblasti Kamenice či obnova tůní v lesoparku Cihelna v Hrádku nad Nisou.

Přihlášené stavby hodnotí porota, která se nyní seznamuje se všemi přihláškami a plánuje osobní návštěvy jednotlivých míst. Ty pomáhají porotcům objektivně si vytvořit názor na dílo a dávají jim možnost doptat se na detaily.

„Letos jsme při vyhlašování mimo jiné kladli důraz na udržitelné stavby a stavby takzvané zelené infrastruktury. Jsem proto rád, že se prostřednictvím soutěže veřejnost může seznámit se zajímavými projekty, které přispívají k ekologické stabilitě a mnohdy mají i společenský přesah,“ řekl krajský radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova Jiří Ulvr.

14. března navíc startuje on-line hlasování o Cenu veřejnosti. Kromě webových stránek, Facebooku nebo Instagramu se všechna přihlášená díla i studentské projekty objeví mezi březnem a květnem na putovní výstavě po veřejných prostorách měst v kraji – k vidění budou například v obchodních domech nebo na radnicích. Hlasování skončí 30. dubna a 26. května se uskuteční slavnostní vyhlášení oceněných.