Ve sportovní hale v Jelení Hoře se sešlo více jak sto dětí z Německa, Polska a České republiky. Polské finále soutěže bylo totiž doplněno o mezinárodní účast. Přestože první a druhé místo patřilo místním, umístili se žáci ze ZŠ Rádlo na zaslouženém čtvrtém a pátém místě. Vítězství ale není tak důležité jako to, že žáci ze škol na území Euroregionu Nisa se tak naučí lépe komunikovat, poznají místní zvyky a naučí se cizímu jazyku.
„Jsem moc rád, že jsem se mohl soutěže zúčastnit. Cesta byla pro mě přínosem,“ řekl žák ZŠ Rádlo Petr Medek. Za Českou republiku soutěžila v poskytování první pomoci dvě trojčlenná družstva v kategorii prvních až třetích tříd základních škol.
„Do Jelení Hory se mnou jelo šest žáků, kteří už s poskytováním první pomoci mají zkušenosti a navštěvují zdravotnický kroužek,“ sdělil ředitel ZŠ Rádlo Miroslav Hrádecký.
Kromě poskytování první pomoci soutěžily polské děti v třídění odpadu, jak se chovat v přítomnosti psa nebo jak se vybavit na horolezeckou túru.
„Příští rok bych chtěl, aby se finále mezinárodní soutěže konalo u nás. Bude ale potřeba pravidla soutěže připravit tak, aby odpovídala metodice hodnocení,“ prozradil Miroslav Hrádecký.
Teorie se do praxe úzce prolíná. Pro nejmenší žáky je velice důležité, aby věděli, jak zavolat lékařskou pomoc, provést jednoduché záchranné úkoly nebo umět se chovat bezpečně na ulici.
Vyzyvatelem do soutěže bylo poprvé Polsko, kde ze 17 družstev jich šest soutěžilo v mezinárodním kole.