Syndrom spánkové apnoe je nejčastější příčinou nadměrné spavosti během dne. „Jde o soubor příznaků a projevů vznikajících v důsledku opakovaných zástav dechu během spánku,“ upřesnila Petra Krajinová, tisková mluvčí nemocnice. Při přerušení dýchání uvolněním svalového napětí jazyka nebo jiné části krku se sníží množství kyslíku v krvi. Vzácnější je příčina v nervové soustavě. Zástavou dojde i k nedostatečnému okysličení orgánů. Člověk se musí probudit a nadechnout se. Takové probuzení si nepamatuje, ale je mu odepřen hluboký spánek.
„U některých pacientů se volí nechirurgická cesta s použitím CPAP přístroje, který má pacient nasazen po celou noc a jež mu pomáhá dýchat,“ uvedl Robert Toscani, primář ORL oddělení.
Mezi časté příznaky onemocnění patří chrápání, neklidný spánek, pocit únavy až poruchy paměti a psychické změny osobnosti. Mezi následky patří duševní poruchy nebo srdeční selhání a riziko cévní mozkové příhody.
Zájemci o vyšetření ve spánkové laboratoři nepotřebují doporučení. S lékařem na ORL se domluví na dalším postupu. Vyšetření si platí pacient a je nutné přinést alkalickou baterii.