Jablonecký projektový tým, který má zapojení do projektu Obce sobě na starosti přinesl souhrnný dokument, který obcím na Jablonecku ukazuje cestu, která může vést k vyřešení určitých problémů.

„V zadání projektu bylo zpracovat analýzy ve třech základních oblastech školství, odpadové hospodářství a oblast sociální. Dále jsme ještě volili dvě témata. Po dohodě se starosty okolních obcí jsme vybrali cestovní ruch, jako odvětví, kde bychom měli hlouběji spolupracovat a pak téma dopravní obslužnosti," vysvětlil Petr Beitl, který jako primátor obce s rozšířenou působností projekt v Jablonci zaštiťoval.

Ve všech oblastech se projektový tým snažil najít možnosti vzájemné spolupráce, které by obcím zjednodušily administrativní práci, přinesly užitek či lepší vyjednávací pozici vzhledem k dodavatelům služeb nebo vyšším územně-správním celkům.

„Při diskuzích nad zpracovávaným dokumentem během projektu jsme otevřeli i témata, o nichž jsme se dosud nebavili, například možnost společného řešení odpadového hospodářství. Více se také mluvilo o cestovním ruchu a společné propagaci," sdělil starosta obce Rádlo Miroslav Šikola. „Těch témat a možností širší spolupráce je víc," dodal.

Starostové se mezi sebou potkávají nejen při příležitosti tohoto projektů. Přátelskou atmosféru neformálních setkání, která slouží k výměně zkušeností a často přinášejí nové nápady, se daří udržet i po volbách, kdy došlo k částečné výměně starostů.

Výsledek jabloneckého projektového týmu je nyní k dispozici všem na webových stránkách města Jablonce. Dokument je zpracován na období 2015 - 2024.