Rozbor všech plných mocí, na jejichž základě družstva spojená ve sdružení Teplo za 399,90! jednají za koncové odběratele, si nechala zpracovat liberecká teplárna. Podle člena představenstva teplárny Tomáše Balcara není minimálně v polovině případů jasné, zda–li mají zástupci odběratelů mandát skutečně k něčemu jinému než k podepsání kupních smluv na dodávky tepla.

„Žádná nám známá plná moc nikoho nezmocňuje k jednání jménem odběratelů v rámci jakéhokoliv sdružení o tak klíčových tématech, jako je například realizace nákladného forenzního auditu,“ vysvětlil Deníku Tomáš Balcar s tím, že právě malá informovanost koncových odběratelů je nejdůležitejším článkem celého sporu. Pokud totiž budou i další jednání se zástupci družstev neúspěšná, chce se liberecká teplárna obrátit na jednotlivé koncové odběratele přímo a vyzvat je k podpisu smluv.

„Jde nám o to, aby lidé měli od 1. ledna příštího roku teplo. Jsme pro to připraveni udělat maximum,“ poznamenal Tomáš Balcar.

Jestli by byla případná snaha dohodnout se přímo s koncovými odběrateli úspěšná, však není zcela jasné. Podle člena sdružení Teplo za 399,90! a předsedy Stavebního bytového družstva Sever Petra Černého totiž domácnosti kroky sdružení schvalují.

„Pokud jde o naše bytové družstvo, je situace zcela jasná. Zhruba padesát domů je v našem majetku. Takže zde jednoznačně zastupujeme sami sebe. A pokud jde o společenství vlastníků jednotek, kterých máme zhruba do třiceti, tak od nich máme zplnomocnění a jednoznačně podporují naše kroky. V případech, kde zplnomocnění nemáme, jednají vlastníci sami za sebe, a co vím, tak mají na věc stejný názor a většinou jsou i členy sdružení Teplo za 399,90!,“ řekl Deníku Petr Černý.

To je však podle liberecké teplárny v rozporu s průzkumem, který si nechala zpracovat. V něm se obrátila přímo na koncové odběratele a požádala je o názor, jak jsou spokojeni s úrovní informací například o cenových změnách v dodávkách tepla. „Názory jsme zmapovali prostřednictvím sociologického průzkumu, který připravila přední agentura v tomto oboru. Tento průzkum přitom potvrdil některé naše obavy,“ uvedl Tomáš Balcar.

Z výsledků průzkumu totiž plyne, že 27 procent odběratelů tepla v Liberci není spokojeno s úrovní komunikace svých správců, nebo tuto úroveň komunikace nedokáže vůbec posoudit.

Téměř polovina odběratelů v Liberci pak nezná pojem dvojsložkové nebo vícesložkové ceny. Dalších 35 procent domácností sice uvedený způsob účtování zná, nemá k němu však dostatek dalších informací. Celkem 69 procent domácností podle průzkumu teplárny říká, že od svých správců nemá vůbec žádné informace o dvojsložkové nebo vícesložkové ceně.