Momentálně nejsledovanější spor v Semilech se možná blíží svému rozuzlení. Do měsíce by mohlo být jisté, jestli zastupitelé schválí odpojení 570 domácností od centrálního vytápění a tím odstartují zánik celého centrálního vytápění v Semilech a nebo nepovolí bytovému družstvu překopání svých pozemků k plynovým přivaděčům.

Rozhodnou odborníci na teplo

„Nemůžeme odhadnout, jaké následky by odpojení od kotelny mělo pro celé město, proto jsme si nechali zpracovat nezávislý energetický audit, jehož závěry pomohou zastupitelům při jejich rozhodování,“ předeslal semilský místostarosta a předseda dozorčí rady Městské bytové správy Vladimír Šimek.
V praxi to bude vypadat asi následovně: pokud pražská firma Deas ve své analýze usoudí, že odpojení 570 domácností od centrálního vytápění bude pro město nevýhodné, že likvidace kotelny přinese komplikace s vytápěním a dojde i k finanční ztrátě, zastupitelé neschválí překopání pozemků v majetku města, čímž vlastně znemožní bytovému družstvu dostat se k plynu. Pokud audit prokáže, že plyn dodávaný z domovních kotelen je levnější než z městské výtopny a že její konec nebude znamenat pro občany ani město finanční zátěž, zastupitelé patrně nebudou bytovému družstvu bránit v jeho záměru odpojit se. Předvídat, jak audit dopadne, by bylo spekulací.

MBS: Naše teplo není dražší

„Auditor si vyžádal podklady od nás i od protistrany. Podle mých propočtů vychází gigajoule tepla dodávaný domovními kotelnami asi o desetikorunu dráž než teplo z centrálního vytápění,“ zkusil odhadnout výsledek auditu ředitel Městské bytové správy Semily Stanislav Klápště.
„Tady nerozhodujeme jenom o překopání nějakých pozemků, tady rozhodujeme o celém centrálním vytápění v Semilech a o budoucnosti kotelny,“ dodal.
Protistrana, zastupovaná Tomášem Hykou, předsedou představenstva Stavebního bytového družstva Semily, se již v minulosti nechala slyšet, že výsledky auditu pro ni nejsou závazné a že jsou rozhodnuti se odpojit.
„Jsme právnická osoba a je jen a pouze na nás, jak se rozhodneme,“ komentoval Tomáš Hyka v rozhovoru pro Český rozhlas.

Šetření odhalilo manipulaci s čísly

Hykova podpora mezi nájemníky však slábne. Objevují se hlasy, že manipuloval s čísly, aby na svou stranu získal lidi. Toto podezření nyní potvrdilo šetření kontrolního výboru týkající se splátek úvěru na kotelnu, které dalo za pravdu Městské bytové správě.
„Provedené šetření potvrdilo dodržení všech smluv a splátek a vyvrátilo nařčení, že Městská bytová správa a město Semily se obohatily o více jak 20 milionů korun na úkor odběratelů tepla,“ uvedl semilský místostarosta Vladimír Šimek.
Právě tvrzení Tomáše Hyky, že byla nájemníkům účtována o 14% vyšší cena, stála za rozhodnutím mnoha domácností v Řekách odpojit se od centrálního vytápění. Výsledky kontrolního výboru, které toto tvrzení smetly ze stolu, dávají za pravdu městu a jeho bytové správě. Její ředitel Stanislav Klápště se již dávno rozhodl, že věc bude řešit soudní cestou.

Spor šetří policie, padla žaloba

„Pokusil jsem se s panem Hykou domluvit na smíru. Stačilo by, kdyby se ve sdělovacích prostředcích omluvil a uvedl věci na pravou míru. Moji nabídku nereflektoval,“ divil se Stanislav Klápště. I z toho důvodu předal věc policii pro podezření ze spáchání několika trestných činů.
„Podal jsem trestní oznámení na neznámou osobu,“ doplnil Klápště.
Řešení celého problému je zatím v nedohlednu. Výsledek energetického auditu sice může ovlivnit zastupitele, těžko však bude mít vliv na bytové družstvo. Jak již v minulosti pro Deník jeho předseda Tomáš Hyka uvedl, v případě neuskutečněné dohody s městem o překopání pozemků bude celou věc řešit soud. I samotní zastupitelé jsou zatím v otázce odpojení 570 domácností nejednotní. Nejčastěji se ozývají hlasy, že lidem do jejich rozhodnutí nemají politici co mluvit nebo že zánik kotelny by v důsledku znamenal pro všechny dražší teplo. Jak je to již v Semilech obvyklé, tedy i v otázce tepla jsou v zastupitelstvu dva tábory. Ten na podporu bytového družstva a Tomáše Hyky vychází ze stran opozice. Ta mimo jiné tvrdí, že nájemníci bytů v Řekách jsou rukojmími městské bytové správy. Nejhlasitěji zaznívá hlas lídra opoziční ODS Stanislava Pěničky, který dokonce navrhuje zrušit Městskou bytovou správu a předat správu bytů samotnému bytovému družstvu.