„V jednotách vznikla neutěšená finanční situace hlavně kvůli zastavení toku sponzorských peněz od Jablonex Group, dříve Železnobrodského skla,“ konstatoval Václav Horáček, starosta Železného Brodu.

Město se bude snažit sportovcům vyjít vstříc a prostředky nalézt ve svém rozpočtu. „To ale závisí zvláště na rozhodnutí zastupitelstva,“ upřesnil místostarosta Tomáš Rezler.

Kvůli navrácení majetku v podobě místní sokolovny České obci sokolské musely oddíly sportovců, využívající objekt, přestoupit v roce 2001 od ČSTV pod Sokol. Ten však poskytuje nižší finanční prostředky na provoz místních oddílů. „Loni jsme dostali na provoz a údržbu sokolovny sto osm tisíc korun. Letos o čtyřicet tisíc méně,“ vypočítal Karel Čurda, jednatel Sokola Železný Brod. Podle jeho slov se Sokolu podařilo vyjednat splátkový kalendář na uhrazení dluhu za plyn.

„Musíme jednat co nejrychleji. Proto návrh předneseme přednostně již v pátek na slavnostním zasedání zastupitelstva,“ upřesnil Horáček.
Zástupci města se s představiteli jednot dohodli i na možnosti zřízení společnosti podobné jablonecké – Sport, s.r.o. „Záleží na jednáních s Českou obcí sokolskou. Ta vlastní ideální polovinu sokolovny. Budeme jednat o jejím převodu na město,“ doplnil starosta. Zastupitelé by museli z rozpočtu města na příští rok vyčlenit celkem dva a půl milionu korun na provoz a údržbu sportovišť.

Bez peněz čeká sokolovnu katastrofa

Karel Čurda se stal jednatelem Sokola Železný Brod v době jeho znovuzrození v roce 2001.

Proč se dostal Sokol Železný Brod do platební neschopnosti?
Hlavní příčinu vidím v útlumu sklářského průmyslu. Naším hlavním sponzorem byl totiž Jablonex Group a jeho předchůdce Železnobrodské sklo. Již v minulém roce snížili objem prostředků, letos se tok úplně zastavil.

Co by se stalo, pokud by zastupitelé neschválili uvolnění peněz pro chod sokolovny do konce roku?
To by byla katastrofa. Odříznou plyn, elektřinu. Neběžela by restaurace, necvičilo by se. Určitě by to mělo vliv i na technický stav budov.

Odkud plynou peníze na činnost oddílů sdružených v Sokolu?
Oddíly si samy shánějí sponzory, prostředky jdou z nájmu restaurace.

Sponzory hledáte průběžně?
Neustále. Ale pádem Kolory a utlumením podniku Jablonex Group není ve městě velký podnik, zůstávají ti menší, kteří mohou přispět samozřejmě daleko nižšími částkami. A z Turnova nebo Semil nás nikdo sponzorovat nebude.

Kolik členů má Sokol ve městě?
Více než tři sta, sdružených do osmi oddílů a odborů, namátkou házená, volejbal nebo všestrannost.

Opravuje se sokolovna?
V minulém roce jsme dostali od České obce sokolské dotaci na výměnu oken. O ni jsme žádali čtyři roky. Bohužel, již nezbyly prostředky na kompletaci prací.

Přivítali byste vznik společnosti ve vlastnictví města?
Určitě, protože to by garantovalo alespoň základní pokrytí služeb, s prostředky bychom mohli počítat najisto. Důležité je nyní jednání o vlastnictví budov s ČOS.