Již v březnu příštího roku začnou první práce na vybudování centra volnočasových aktivit ve Mšeně v Čelakovského ulici. Pro veřejnost by mělo být k dispozici ten samý rok na podzim. Evropská unie na jeho výstavbu poskytla dotaci ve výši přes dvacet milionů korun.

Celkové náklady na zřízení sportovního areálu činí dvacet šest milionů korun. Necelých šest milionů tedy doplatí město Jablonec.

„Areál bude sloužit jak veřejnosti z Jablonce, tak návštěvníkům ze soudního Liberce, protože sportovní areál bude obsahovat rozmanitou škálu herních ploch a prvků,“ uvedla vedoucí oddělení dotací městského úřadu v Jablonci Iveta Habadová.

Areál bude zcela přístupný veřejnosti, tak zněla i podmínka dotačního titulu a kvůli bezpečnosti bude oploceno pouze hlavní fotbalové hřiště s přírodní trávou. Toto hřiště bude podléhat určitému časovému režimu. Bude na něj dohlížet správce, který například dle počasí hřiště zpřístupní jak na trénink mladých žáků, tak pro veřejnost. „Nebude problém, aby děti byly na hřišti i v průběhu tréninku,“ zmínil již dříve generální ředitel FK Baumit Jablonec Aleš Pangrác, kdy kvůli volnočasovému areálu město vyvolalo i řadu jednání s veřejností.

Nyní je již rozhodnuto a areál bude sloužit široké veřejnosti. Jednotlivá sportoviště budou propojena in–line dráhou, která bude jedním z hlavních sportovních prvků. Dále zde příznivci sportovních aktivit najdou prostor pro míčové hry na asfaltové ploše, dětské hřiště nebo plochu pro in–line hokej.
„Cyklostezku osvětlíme a komunikačně propojíme s ulicí Čelakovského,“ uvedla mluvčí jablonecké radnice Jana Fričová s tím, že v současné době probíhají výběrová řízení na dodavatele volnočasového areálu.

Projekt celkově řeší jednak nedostatek volně přístupných sportovišť v Jablonci, a dále odstraní nevzhlednou lokalitu s nálety dřevin v okolí panelových domů. V těsné blízkosti areálu vybudují chodníky a parkoviště.