Spolek získal na výstavbu kaskády po 400 tisících korunách od města Jablonec a Libereckého kraje. Ze svých prostředků pak dodal dalších více než 200 tisíc. „Cílem je zadržení dešťové vody v soustavě zasakovacích tůní, zvýšení biodiverzity a zlepšení biologické stability území,“ popsal Stanislav Dubský z Milujeme Jizerky.

Vedle vytvoření sítě tůní plánuje spolek ve spodní části areálu umístění nového mobiliáře, tedy laviček a informačních tabulí, i workoutového hřiště pro veřejnost. „Chceme, aby oblast Srnčího dolu byla znovu přístupným a příjemným místem pro lidi, kteří si sem půjdou třeba zasportovat nebo užít hezké odpoledne v přírodě,“ dodal Daniel Honzig z Milujeme Jizerky.

Jedním z cílů spolku je zmírnění rizika záplav v obydlených oblastech v podhůří Jizerských hor. Pilotním projektem v Srnčím dole byla proto obnova tůně v přilehlém starém lomu. „Jsme nadšení, že na celém projektu můžeme spolupracovat s městem, které nám vyšlo vstříc a pro celý plán se s námi nadchlo,“ přiblížil spoluzakladatel spolku Honzig.

Srnčímu dolu zůstane přírodní ráz, obnoví se přístupové cesty a v plánu je také vytvoření relaxační zóny pro všechny návštěvníky.

Spolupráci se spolkem město zahájilo už loni v létě. Tehdy v Srnčím dole vzniklo discgolfové hřiště, které si ihned našlo své příznivce a hojně se využívá.

Spolek má s podobnými projekty zkušenosti, když v roce 2021 spolupracoval se Správou Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a státním podnikem Lesy ČR na rekultivaci staré lesní cesty v Mordové rokli v libereckých Kateřinkách.

Dnes je tady pás vsakovacích jam. Za deště tu vzniká kaskádovitá řada malých tůní. Ty mají za úkol jediné: zadržovat v lese vodu. Spolek navíc vysazuje v Jizerských horách nové stromy, v roce 2020 otevřel v Hejnicích naučnou stezku. Její součástí jsou hmyzí hotel, přístřešky pro ještěrky nebo ježky.