Období nejistoty je pryč. Zvláště semilská nemocnice se v posledních letech potýkala především s nedostatkem personálu, to se však zdá být také zažehnáno.

Rok naplněný přípravami fúze dvou důležitých nemocnic Horního Pojizeří završila nyní rozhodnutí zastupitelstev obou měst. Semilská a jilemnická nemocnice se k 1. lednu 2017 spojí v rámci akciové společnosti MMN (Masarykovy městské nemocnice). Nemocnice Semily s kapacitou 119 lůžek a Jilemnice se svými 194 lůžky společně utvoří silnější celek. Struktura zdravotní péče zůstane ve stejném rozsahu.

„Věřím v projekt spojení nemocnic a považuji krok za strategický. Dává naší nemocnici potřebnou stabilitu a výhled do budoucnosti. Prioritou je poskytování péče pro obyvatele našeho regionu a její kvalita," sdělila Eva Mlejnková, starostka města Semily.

Cesta k vytvoření MMN, byla velmi náročná. Více než před rokem, přesně 9. listopadu 2015, rozhodli semilští zastupitelé o spolupráci s městem Jilemnice v oblasti poskytování zdravotní péče obyvatelům regionu, které vyústilo v přijetí memoranda o spolupráci při zajištění nemocniční péče, v němž byl vyjádřen cíl spočívající ve spojení příspěvkových organizací Nemocnice s poliklinikou v Semilech a Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici do společné akciové společnosti.

Akcionáři MMN jsou obě dvě města, když vzájemný podíl akcionářů na společnosti je v poměru 65 % pro Jilemnici a 35 % pro Semily. Tento poměr je dán především hodnotou nemovitých věcí a obchodních závodů vkládaných do akciové společnosti, která byla stanovena znaleckým posudkem.

Akciová společnost MMN přebírá provoz nemocnic k datu 1. ledna 2017.