„Účelem stavby bude oprava tělesa silnice, náhrada stávajícího kamenného tarasu ve strmém svahu silnice vyztuženým náspem a zřízení pruhu pro nouzové stání vozidla pro jízdní směr od Železného Brodu na Turnov. Stání bude označeno dopravní značkou IP 9 Nouzové stání,“ popsal detaily Josef Vrba, vedoucí provozního úseku Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Provádění prací si vyžádá částečnou uzavírku provozu, kdy obousměrný provoz bude střídavě veden jedním jízdním pruhem a bude řízen semafory. Ještě před stavebními úpravami bude v místě probíhat kácení stromů a keřů. „To nemohlo být provedeno v zimním období z důvodu časové náročnosti projednávání žádosti o povolení,“ sdělila mluvčí turnovské radnice Zdenka Štrauchová. Dokončení stavby je plánováno na 30. letošního listopadu.