„Zastupitelstvo schválilo záměr žádosti o bezúplatný převod do majetku města budovy 484 v ulici Nad Školami, z majetku Libereckého kraje a zároveň podání žádosti o dlouhodobý pronájem tohoto objektu,“ předeslal semilský starosta Jan Farský.

Čekají tři etapy

Budova byla vytipována po hledání s tím, že je perspektivně vhodná pro další rozvoj sociálních služeb v Semilech. Podle starosty bylo využití objektu rozděleno do tří etap.


V případě úspěchu s bezúplatným převodem bude v první etapě budova Nad Školami sloužit jako Centrum denních služeb pro dospělé občany se zdravotním postižením a duševním onemocněním s perspektivou rozvoje terapeutických dílen.


„V další etapě předpokládáme zřízení Domovinky – stacionáře pro seniory, Poradny pro rodinu a mezilidské vztahy, a dále klub seniorů.


V poslední etapě vybudování v podkroví dvou malometrážních bytů v režimu „Domu na půl cesty“, jako dočasné bydlení na dobu maximálně jednoho roku pro ty, kteří po dovršení zletilosti odcházejí z dětského domova,“ vysvětlil starosta Jan Farský.