Staré nemocné kaštany padly k zemi v dubnu. O kácení stromů rozhodly odborné posudky a majitel pozemku – společnost České dráhy. Právě nemoc jírovců, která sužuje tyto stromy v celé Evropě, vedla spolek nejprve k plánu vysázení lip. Veřejnost se ale postavila proti a lidé lípy přehlasovali.

„Snad to nebude špatné rozhodnutí vzhledem k nemoci a snad odkážeme dalším generacím zdravé stromy,“ popsal za spolek Martin Klodner. Ulice tak získala nový rozměr. Přesněji řečeno nový chodník a novou alej, kterou „vede“ jeden starý jírovec ponechaný z původní aleje. „Zůstal ten první ze směru od nádraží. Má být připomínkou původní aleje. Zda to bylo správné rozhodnutí, nám ukáže sám strom v dalších letech,“ poznamenal Klodner.

Celá akce má stát 840 tisíc korun. Největší položkou je rekonstrukce chodníku kolem stromů, ta vyjde na více než půl milionu korun. Vše má pokrýt veřejná sbírka vyhlášená právě spolkem Cervus semilensis, která běží do konce roku. „Nahrazení nemocných stromů není náhlým vnuknutím, ale projektem, který spolek řeší již téměř pět let. Původně chtěl alej obnovit u příležitosti 70. výročí konce druhé světové války, ale nepodařilo se dohodnout s majitelem pozemku a nakonec ani s odborem životního prostředí,“ poznamenala Eva Šírová ze spolku.

Sbírka zatím ani náhodou nedosáhla na kýženou hranici, členové spolku ale věří, že se tak do konce roku, do kdy sbírka trvá, stane. „Všichni, kdo přispějí do sbírky, budou jmenovitě uvedeni na děkovné tabulce u každého stromu. Ti, kteří přispějí částkou 30 tisíc korun, budou na tabulce svého stromu samostatně,“ popsala Šírová. V neděli 28. října měl „tatíček“ Masaryk napilno, přesto dorazil i na vlakové nádraží v Semilech. Přijel se podívat na to, jak tu zdejší spolek obnovuje alej kaštanů. A odsýpalo to pěkně od ruky, protože stačilo stromky opravdu jen zasadit. Spousta práce totiž byla již hotova.

„Byl odstraněn původní asfaltový chodník, proběhly zemní práce jako příprava pro chodník nový, vykopaly se díry pro nové stromy, vybetonovaly obrubníky a připravil se podklad pro finální mlatový povrch,“ popsal Martin Klodner. Spolek se dostal před komunálními volbami se svým projektem výsadby stromů pod tlak politických aktivistů. Přitom pořádá v Semilech spoustu akcí pro veřejnost – masopust, Staročeskou pouť, sjezd koloběžek z Kozákova, Kyselo a další drobné akce.

„Nejedná se ani o politickou akci, ani o akci města, nýbrž o občanskou iniciativu, které byl ochoten naslouchat majitel pozemku. Město bylo pouze seznámeno s projektem a přislíbilo se zapojit s vybudováním osvětlení,“ vysvětlil Klodner. Transparentní účet sbírky na výsadbu nové aleje a výstavbu nového chodníku je veden u Komerční banky pod číslem 115-7342330247/0100.