Zrezivělá kovová konstrukce spojená dosluhujícími nýty. Tak dnes vypadá takzvaná Bítouchovská lávka, která se má stát součástí dalšího dílu cyklostezky Greenway Jizera.

„Lávka je taková, řekněme tristní. Jakoby se tu zastavil čas, přitom přes ní chodí hlavně v létě stovky lidí denně," vzpomněla si pětatřicetiletá Veronika na loňský výlet.

Právě proto získalo město Semily město na projekt lávky dotaci Libereckého kraje 200 tisíc korun. Současně proběhlo jednání s partnery v Jelení Goře, kteří připravují také projekt stavby a drobných oprav na cyklostezkách. „Společný projekt využívá výsledků spolupráce z realizace lávky na Ostrov," popsal předchozí podobnou spolupráci Daniel Mach z odboru rozvoje a správy majetku semilské radnice.

Poté, co bude zpracována projektová dokumentace, se město pokusí získat dotaci na obnovu lávky.

„Na základě posouzení dlouhodobě nevyhovujícího stavu lávky jsme začali prověřovat možnosti opravy nebo náhrady stávající lávky," sdělil Daniel Mach. „A protože stávající konstrukce je především výškově nevyhovující a oprava nýtovaných spojů je technicky problematická, bylo rozhodnuto o výměně lávky za lávku novou."

„Nyní se pokusíme o získání dotace na realizaci samotné stavby," přiblížil záměr města Daniel Mach. „Žádost o dotaci ponese název „Z údolí Jizery do údolí Bobru II" (pozn.: Bobr je řeka protékající Jelení Gorou) a v případě získání dotace bychom mohli novou lávku postavit již v roce 2018 nebo 2019."

Již proběhla první část prací. Tři projektanti mostních staveb navrhli šest variant řešení. Z těchto řešení byla po diskusích v komisích a výborech radou města vybrána varianta projektové kanceláře Novák & Partner s.r.o. Na přípravu projektové dokumentace pro územní a stavební řízení probíhá výběr zpracovatele, o výběru projektanta by mělo být rozhodnuto ve druhé polovině února.