Podle Hany Kučerové, zastupitelky a předsedkyně finančního výboru, starosta obce nezodpovědně jednal při zpracování projektu a žádosti o dotaci na projekt Obecní úřad Rádlo jako společenské centrum obce.

„Zastupitelstvu nebyly předloženy jediné podklady k tomu, aby mohlo zodpovědně rozhodnout,“ vznesla Hana Kučerová námitku proti zápisu z lednového jednání zastupitelstva, kde většina zastupitelů hlasovala proti podání žádosti na výše jmenovaný projekt. „Celá námitka je velmi tvrdá. Prozatím se nechci vyjadřovat, podklady a vysvětlení podám na zasedání zastupitelstva,“ oponoval Jiří Cvrček, starosta Rádla.

Podle námitky starosta navíc nutil zastupitele k odsouhlasení podání žádosti pod nátlakem, údajně z časových důvodů. „To není pravda, žádný tlak jsem na zastupitele nevyvíjel. Celá věc má mnohem hlubší kořeny,“ vysvětlil starosta. Pro vložení námitky do zápisu z jednání hlasovala většina zastupitelů.

„Jako předsedkyně finančního výboru potřebuji vědět, jaké finanční nároky klade projekt na obec, musím znát finanční toky,“ doplnila Kučerová.
Podle jejích slov má starosta podat zastupitelům vysvětlení právě dnes. Díky zaškolování pracovníků na CzechPoint se ale jednání podle starosty možná přesune.

Zastupitelka také žádá omluvu za nepravdivé a zkreslující formulace uvedené v zápisu lednového zastupitelstva, kde je za jeden z důvodů neschválení podání dotace označeno možné zbrzdění dotace na další projekt Volnočasové centrum Rádlo. „Takovéto „kamuflování“ vzbuzuje dojem, že tvůrce zápisu nemá čisté svědomí a odpovědnost za nezdar akce chce hodit na jiné,“ stojí v námitce.

„Celé to musíme nejdříve vyřešit uvnitř. Argumenty musí slyšet nejdříve zastupitelé,“ mírní Jiří Cvrček rozpoutané vášně.