Co je v současnosti největším problémem ve vašem městě?
Podle mě je největším problémem, a to nejen našeho města, které má v současné 15 případů onemocněním C-19 (z toho 1 případ vyléčen), udržet v komunitě pozitivní náladu. Ale nám se to myslím daří. Dalším problémem bude vydržet v nastavených opatřeních, ale já jsem optimista a věřím, že to společně zvládneme.

Koho byste u vás rád pochválil či ocenil?  
Potvrdilo se, že se český národ umí semknout, když je to potřeba. A v Rychnově nejsme výjimkou. I zde nás zalila vlna solidarity, proto je těžké být konkrétní, když se mě ptáte, koho bych rád pochválil. Nerad bych s díky na někoho zapomněl, proto poděkuji obecně všem, kteří jakkoli pomohli proti šíření nákazy koronaviru ostatním. Tito lidé jsou bojovníci, jsem na ně hrdý a vážím si toho, co pro národ dělají.

Co pro vás dělá kraj, případně naše vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?  
V Rychnově byl první pacient s C-19 potvrzen již 13. března, kdy ještě nebyla tak přísná opatření, ale již v té době bylo na českém trhu téměř nemožné sehnat ochranné prostředky. Jaké bylo moje překvapení, když jsem se dozvěděl, že lékaři našeho zdravotního střediska jsou také bez nich. A to je prý pan ministr Vojtěch na semináři praktických lékařů chlácholil, že ochranných pomůcek je dostatek. Nebyl. Proto hned v pondělí 16. března referentky našeho městského úřadu přinesly do práce šicí stroje a začaly šít roušky s nanovláken, které jsme předali lidem v první linii. Zásobování materiálem vázlo asi všude, ale řekl bych, že nyní jsme již připraveni. S vedením Libereckého kraje jsme úzce spolupracovali, zejména s panem hejtmanem Martinem Půtou, za což mu děkuji.