Vláda však ve svém stanovisku uvedla, že návrhu schází hlubší analýza. Argumentuje také tím, že Praha je dle Ústavy hlavním městem. „To samozřejmě neznamená, že by žádný orgán moci výkonné nemohl sídlit mimo hlavní město (a ostatně již dnes lze nalézt v tomto ohledu určité příklady), nicméně takové řešení by mělo být chápáno spíše jako výslovně stanovená výjimka z obecného pravidla,“ uvedla vláda. Do Liberce se měl dle návrhu přestěhovat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a také Centrum pro regionální rozvoj.