Průlom letos nastal zejména na trase z Děčína do Liberce, po které denně jezdí tisíce aut. Ulevit by se tak mělo především lidem žijícím v okolí Kamenické ulice.

Plánovací komise ministerstva dopravy totiž v červnu schválila přípravu a výstavbu tří staveb.

„Důležitá je kruhová křižovatka u Peugeota na Benešovské ulici v Děčíně, která má usnadnit napojení z Nového mostu směrem na Březiny," popsal Jiří Aster, tajemník Hospodářské a sociální rady Děčínska (HSRD), která dlouhodobě usiluje o zlepšení dopravní infrastruktury nejen ve městě, ale i v celém regionu.

„Hlavně se na novou křižovatku má ale napojit nová Folknářská spojka, která bude ústit na stávající silnici I/13 u bývalého motorestu nad Ludvíkovicemi. Tím by mělo dojít ke zklidnění provozu na Kamenické ulici," dodal.

NOVÁ SILNICE

Vzniknout by měla i nová silnice z Děčína přes Benešov nad Ploučnicí do České Lípy, která by odlehčila přetíženou silnici II/262. U České Lípy, kde je plánovaný obchvat, by pak nová stavba umožnila napojení Šluknovského výběžku po silnici I/9.

„Vnímám, že mezi Ústím a Libercem je nejhorší propojení dvou sousedních krajských měst v republice. A že je pohodlnější vést silnici údolím Ploučnice. ŘSD se snaží vyjít vstříc obcím podél trasy. Uvidíme, zda se podaří najít průsečík našich zájmů a zájmů ŘSD," říká starosta Benešova nad Ploučnicí Filip Ušák.

V okolí Benešova bude při stavbě nutné vyřešit například problémy s prameny vody.

Největším problémem dopravy na Děčínsku ale podle Hospodářské a sociální rady zůstává chybějící přivaděč na dálnici D8, jejíž poslední úsek se má řidičům otevřít v prosinci. Přestože v minulosti existovala řada variant, jak a kde přivaděč postavit, ani jeden návrh neprošel.

„Přivaděč na D8 má pro město Děčín a jeho budoucí rozvoj strategický význam a je tragédií osudu, že se během posledních více než dvaceti let nepodařilo najít vhodné řešení," zdůrazňuje tajemník HSRD.

V současnosti podle něj ministerstvo dopravy zkoumá dvě nejschůdnější možnosti, výsledky by mělo zveřejnit do konce roku. Podle první varianty by přivaděč mohl vést údolím Chrochvického potoka, podle druhé, tzv. Zelené varianty, okolo Malšovic u Děčína. Tuto možnost však ŘSD už dříve zamítlo, protože by stavba byla příliš riskantní a drahá.

„Další vývoj záleží na shodě s vedením města a rozhodování nebude lehké. V každém případě se opět naskýtá jedinečná šance vyřešení i tohoto pro město nejdůležitějšího dopravního problému," řekl Jiří Aster.

Nejdále je ve městě projekt Vilsnické spojky, která má začít kruhovým objezdem u supermarketu Lidl a vést po ulici

Práce, až se napojí na silnici I/62 na Ústí nad Labem. Stavbu dlouho blokovaly nevyřešené výkupy pozemků, začít by ale měla ještě letos v létě.

„Stavba by měla podstatně ulehčit výjezd od Nového mostu ve směru na Ústí a odlehčit ulice Ústeckou a Dělnickou," podotkl Aster.

ŘSD v Děčíně dále připravuje přestavbu křižovatky u Ovčího můstku a vedení města zahájilo jednání s ŘSD a Ústeckým krajem ohledně rekonstrukce křižovatky ulic Teplická Saská. Obě investice by měly zlepšit bezpečnost.