Vodárenská společnost stavbu koordinuje s Libereckým krajem a Krajskou správou silnic Libereckého kraje, jejímž úkolem bude obnova komunikace Kokonín-Rychnov. Na nákladech se bude podílet i město Jablonec.