Konec splašků v říčce Mohelce? Kdo je bude vypouštět i po výstavbě kanalizace, může zaplatit pokutu až 50 tisíc korun. Na přípravu přípojek pro své domy je čas právě teď, stavba je na spadnutí.

Po mnoha letech dohadů je jasno. Městská část Jablonce Kokonín získá kanalizaci, která odvede splašky do čistírny odpadních vod do sousedního Rychnova. Stavět se má začít v roce 2019. Severočeská vodárenská společnost (SVS) proinvestuje s pomocí jabloneckého magistrátu a dotace v Kokoníně 120 milionů korun.

Součástí projektu ale podle projekční kanceláře nejsou nové přípojky objektů, které prozatím likvidují splaškové vody individuálně. Když se tedy majitelé domů chtějí na nové stoky připojit, je třeba, aby už nyní zahájili přípravy na budování vlastních přípojek. „Pokud budou mít vlastníci domů zájem napojit se na nové stoky už v průběhu stavby, kdy to vyjde každého stavebníka nejlevněji, je nutné, aby už nyní zahájili přípravu projektové dokumentace a povolení stavby kanalizační přípojky pro svůj dům,“ vysvětlil náměstek jabloneckého primátora Lukáš Pleticha.

Zákon o vodovodech a kanalizacích umožňuje magistrátu nařídit vlastníkům staveb, aby se na kanalizační síť připojili. „Při nesplnění povinnosti se majitel nemovitosti dopouští přestupku, za který mu může být uložena pokuta až do výše 50 tisíc korun,“ připomněla mluvčí jabloneckého magistrátu Markéta Hozová. Sečteno a podtrženo: kdo vypouští splašky do Mohelky, musí se na kanalizaci napojit.

Investorem projektu je SVS, město se ale zavázalo, že se bude na jeho financování podílet. Mělo by uhradit polovinu částky ze spoluúčasti k poskytnuté dotaci z aktuální výzvy Operačního programu Životní prostředí. „Výsledek žádosti bychom měli mít k dispozici během léta letošního roku,“ informoval generální ředitel SVS Bronislav Špičák.

CHTĚJÍ OPRAVIT I KRAJSKOU SILNICI

Nová kanalizace řeší problém splašků od zhruba tisícovky obyvatel Kokonína, které doposud končily v řece Mohelce. K jejímu vybudování by mělo dojít v letech 2019 až 2021, a to ve spojení s obnovou krajské silnice mezi Rychnovem a Kokonínem, o které jedná město Jablonec a SVS s krajem a Krajskou správou silnic Libereckého kraje.

Původní záměr Severočeské vodárenské společnosti postavit čistírnu přímo v Kokoníně nedaleko rodinných domů narazil na odpor tamních obyvatel a zdejšího osadního výboru. Spor se táhl více než deset let, po celou dobu tekly fekálie z domů bez čističek do řeky. „To je samozřejmě špatně. Spousta malých vesnic tak stále funguje, ale část Jablonce? To je ostuda,“ myslí si 52letý Karel z Kokonína.

Objevovaly se i další možnosti, například vybudování čerpací stanice, která by splašky přečerpala přes kopec do stoky napojené na čistírnu v Liberci. K dohodě došlo až na konci loňského roku. Protažení kanalizace do Rychnova stojí třikrát více než původně plánovaná čistička v místě.