Tak je charakterizována stavba, která v Bílém Kostele odstartovala před dvěma měsíci. Akce si vyžádá necelé dvě miliardy korun a už několik týdnů komplikuje dopravu na frekventované silnici I/13. V současnosti se opravuje most, který je součástí mimoúrovňové křižovatky, do níž se nově budovaná silnice do Hrádku nad Nisou napojí. Po opravě mostu budou práce na frekventované komunikaci pokračovat ve směru na Chrastavu.

Řidiči by podle Ředitelství silnic a dálnic měli dávat pozor a zpomalit, v místě se totiž silnice zužuje pouze do jednoho pruhu. Určitá omezení budou muset motoristé snášet pravděpodobně až do konce letošního roku.

Současný provoz je příliš hlučný

Na novou silnici, která by měla být kompletně hotová na podzim roku 2011, se těší jak lidé na Hrádecku – protože výrazně zrychlí dopravu mezi tímto regionem a Libercem – tak obyvatelé Bílého Kostela.

Pro ně bude nové spojení znamenat především konec hluku a hustého provozu v obci. Stará komunikace totiž vede přímo jejím středem. „Já už se toho nemůžu dočkat, sice jsme si na hluk a provoz zvykli, ale vždycky jsme doufali, že se to třeba jednoho dne změní. A teď to snad už dopadne,“ řekl Deníku jeden z místních obyvatel.

Právě špatný vliv současného spojení na obyvatele a také na životní prostředí byl jedním z hlavních důvodů, proč Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) k projektu přistoupilo. „Současný provoz velmi nepříznivě ovlivňuje přilehlou zástavbu hlukem a emisemi. Navíc zde dochází k častým střetům s migrující zvěří,“ vysvětlila tisková mluvčí ŘSD Martina Vápeníková.

Na hluk si kromě obyvatelé Bílého Kostela stěžují i lidé z Grabštejna. „Přeložka této důležité liberecké tepny rovněž vyřeší stávající nevyhovující směrové a šířkové poměry,“ dodal generální ředitel ŘSD Alfred Brunclík.