Obyvatelé Staré osady se vzbouřili a požádali o pomoc město, aby hřiště, které využívají především děti, bylo zachováno. V současné době je vlastníkem Pozemkový fond, který určil místo k zástavbě.
„Město již zažádalo o převod na veřejně prospěšnou stavbu. Pozemkový fond by měl tomu vyhovět,“ potvrdil místostarosta Jablonce Otakar Kypta. Pak bude záležet na samotných lidech, aby místo bylo zachováno. Pokud bude pozemek opravdu převeden, může město vyhovět požadavkům obyvatel na Staré osadě.
„O hřiště se staráme již patnáct let a nechceme o něj přijít. Pořádáme tam několikrát do roka akce pro děti, které k nám docházejí až ze Mšena,“ řekla místní obyvatelka Vlasta Fischerová.
Přestože stoupla cena pronájmu hřiště až patnáctkrát, lidé se o něj vzorně starají.