Rok 2020 začal. Tak jako jinde je i na Jablonecku v některých směrech jasné, co přinese. Hned na začátku roku dojde ke zprovoznění hned dvou velkých budov sloužících veřejnosti. Tou důležitější je nový pavilon urgentní péče v areálu jablonecké nemocnice. Stavaři jej předali v termínu, tedy 13. listopadu. Základní kámen tu byl položen 16. května minulého roku.

Nyní probíhá stěhování oddělení ARO a JIP. Kromě toho tu vzniknou inspekční pokoje primářů, zasedací místnost, přesune se sem administrativa a vedení nemocnice. Provoz by se v novém pavilonu měl zahájit ve druhé polovině března.

Přibudou lůžka

Oddělení intenzivní péče bude mít v nové budově 18 lůžek, což je nárůst o více než sto procent. „Osm lůžek intenzivní péče už nestačí. Téměř denně musíme odkládat kvůli nedostatku lůžek plánované operace, někdy i posílat pacienty domů. Často musíme dříve překládat pacienty z intenzivních lůžek na normální pokoje, což je velkou zátěží pro ošetřující personál,“ popsal ředitel nemocnice Vít Němeček. Stavba bude stát skoro 151 milionů korun, vše hradí ze svého rozpočtu město Jablonec.

V Železném Brodě dokončili přestavbu bývalého výměníku na nové sídlo městské knihovny. Uvnitř dobíhají drobné práce, montují se regály. „Knihovna by tu mohla fungovat už v lednu,“ přiblížil starosta Železného Brodu František Lufinka.

Jak radnice, tak zaměstnanci knihovny očekávají, že přesunem knihovny z okrajové části do centra města vzroste počet čtenářů asi o třetinu. Nyní jich do knihovny dochází cirka 750.

Vedení knihovny chce do budoucna zařadit i mobilní počítačovou učebnu, kde by se mohly organizovat vzdělávací akce pro seniory.

Aréna pro judisty

V srpnu letošního roku by se měli dočkat svého svatostánku jablonečtí judisté. Sportovní klub, jehož členové vozí medaile nejen z tuzemských klání, se ho dočká po mnoha desítkách let. „Je to splněný sen mnoha generací. Vždy jsme chtěli mít vlastní tělocvičnu, o kterou se s nikým nemusíme dělit. Novou arénou ukončíme snažení, které trvalo šedesát let a nyní se budeme moci plně věnovat pouze sportu a výchově mládeže,“ popsal předseda Judo klubu Jablonec Michael Man. Na stavbu za 38 milionů korun získalo město Jablonec dotaci 18,8 milionu korun z ministerstva školství. Judo aréna roste ve sportovním areálu Střelnice.

Na jaře by měla naplno propuknout přestavba problematické několikaúrovňové křižovatky zvané Rádelský mlýn. Samotné stavební práce začnou pravděpodobně v dubnu. Přestavba křižovatky silnic I/35 a I/65 bude největší investiční akcí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v Libereckém kraji v roce 2020.

Modernizace nehodové křižovatky potrvá do podzimních měsíců roku 2022. Celkem ŘSD zaplatí 408 milionů korun. Narovná se celá pozvolná zatáčka v údolí. Přestavbou projde nejen sjezd na Jablonec, ale i nájezd na čtyřproudovou silnici od Jablonce. Vyrostou tu dva nové mosty. Po větším z nich se má sjíždět právě na Jablonec. Na Turnov se bude najíždět podjezdem pod čtyřproudovou silnicí. Napojení od Jablonce na Liberec bude pozvolnější a přehlednější.

Posunuta bude i přilehlá cyklostezka, změna trasy čeká i koryto jeřmanického potoka, které silničáři kvůli stavbě posunou. Celý projekt je přitom koncipovaný tak, aby do okolních lesů zasáhl jen minimálně.