„Původně jsme v rozpočtu počítali na opravy s 12 miliony, ale díky úspoře na zimní údržbě můžeme uvolnit dalších téměř pět milionů, což je dobrá zpráva, i když peněz by bylo potřeba mnohem víc," řekl na rovinu Miloš Vele, náměstek primátora pro ekonomiku a majetek města.

Už tradičně se bude pracovat na komunikacích. Už nyní má nový povrch část ulice Pivovarská. Hotovo je také v ulici U Zastávky a v lesní části ulice Pod Kynastem. „Stavební nepříjemnosti až do září přivodíme také obyvatelům ulice Lesní. Letošní čilý ruch však přinese to, po čem zdejší touží asi nejvíce, kýžený finální povrch ulice, zrekonstruované chodníky a veřejné osvětlení," informoval náměstek pro rozvoj města Lukáš Pleticha.

Kompletní opravy se letos dočká také další parkovací plocha, tentokrát je to parkoviště u obytných domů v Erbenově ulici. „Začalo se pracovat už v červnu a zhruba v polovině prázdnin by mělo být hotovo," sdělila tisková mluvčí magistrátu Markéta Hozová. Vhodnějším uspořádáním bude navýšen počet parkovacích míst. Oprava povrchu včetně obrub a odvodnění přijde na milion korun.

V loňském roce radnice investovala téměř 800 tisíc korun do odvodnění a opravy povrchu parkoviště pro 40 vozidel mezi ulicemi Rybářská a Saskova. Padesát pět nově vyznačených parkovacích míst a odstranění kamenných květináčů také usnadnilo parkování návštěvníkům tržnice u autobusového nádraží.

Letošní velkoplošné opravy povrchů se dotknou také ulic Strmá v Kokoníně nebo části ulice Zahradní. Po práci na inženýrských sítích je konečně možné položit finální povrch i v posledním úseku Rybářské ulice u školky. Jakmile budou hotové práce na sítích v Mechové ulici, dojde k položení povrchu i tam. „Pokračuje se také v opravě ulice Vrcholové, letos se to týká také prudké části," dodala Hozová.

ZKRATKA U BAZÉNU

Vyslyšeno bude také přání lidí, které padlo na setkání s občany. Dojde totiž ke zpevnění vyšlapané cesty od bazénu do ulice Pod Skalkou. „Cestička není komunikací v pravém slova smyslu, ale je zvyková a lidmi používaná, proto vycházíme vstříc a upravíme ji tak, aby se po ní dalo bezpečně chodit," slíbil náměstek Vele.

Jednou z nejvýraznějších oprav letošní sezóny projde také jablonecká radnice. Její západní strana včetně věže je již od května zahalena lešením. Zářící omítky tak budou jakýmsi dárkem ke 150. výročí povýšení Jablonce na město. Předpokládaná cena obnovy je 7,5 milionů korun bez DPH.

V souvislosti s novou omítkou bude také dokončena renovace oken západního křídla radnice. Původní tzv. americká okna se mění za jejich zdařilé repliky. Lešení z radnice s koncem stavební sezóny pravděpodobně nezmizí, a když ano, tak jen na chvilku.

„Pokud nenastanou nějaká nečekaná finanční vydání, budeme v příštím roce plynule v opravě fasády pokračovat. Myslím, že nový kabát si dominanta města zaslouží, vždyť naposledy se od svého vzniku v roce 1933 fasáda opravovala v letech 198889, a to se první trhliny v omítce objevily v roce 1955," shrnul náměstek Pleticha.

OPRAVY ZÁBRADLÍ

Po celém městě probíhají také opravy a nátěry zábradlí na mostech i podél cest a chodníků. Stejně jako v minulém roce si vyžádají skoro dva miliony korun. „Některá zábradlí jsou úplně nová, jako například u schodů spojujících Pražskou a U Balvanu nebo na mostě V Nivách, či mezi Kokonínskou ulicí a 5. květnem," upřesnila tisková mluvčí magistrátu. Jiná zábradlí prošla pouze repasí, například most v ul. I. Olbrachta nebo v Pasířské. Na nátěrech a obrušování opět i letos pracují pracovníci veřejně prospěšných prací.