Od 1. dubna se úplně uzavře ulice Stará Osada od křižovatky s ulicí Československé armády. Důvodem uzavírky, která potrvá do konce května, bude budování sjezdu včetně přeložek inženýrských sítí a úprava autobusové zastávky. Od 3. dubna se úplně uzavře i ulice Perlová kvůli opravě dláždění. Ulice bude uzavřená od křižovatky s ulicí 5. května k mostu přes Lužickou Nisu, a to do 21. dubna. Objízdné trasy jsou vedené obousměrně po přilehlých komunikacích.

Od dubna by měla začít 1. etapa dlouho plánované regenerace sídliště Šumava, která se bude soustředit na ulici Jeronýmovu a část ulice Vysoká. Projekt obsahuje dvě stavby. „Takzvaná stavba A se týká dopravního řešení, hřiště a veřejného osvětlení. Stavba B zahrnuje zahradně architektonickou část,“ řekl jablonecký náměstek pro rozvoj a digitalizaci Jakub Chuchlík.

Ulice Jeronýmova i část ulice Vysoké a jejich okolí projdou stavebními úpravami. V ulici Spojovací vznikne víceúčelové hřiště. Zeleň v tomto území odborníci obnoví nebo mírně upraví, na základě inventarizace odstraní nezdravé nebo nevhodné dřeviny, dosadí stromy a keře, mezi kterými budou nové lavičky a další mobiliář. „Vysoutěžený zhotovitel si stavbu převezme 31. března, harmonogram prací je rozložený do konce listopadu a cena činí 31,6 milionů korun,“ doplnil náměstek.

Ilustrační foto.
V Jablonci začíná jarní úklid, potrvá devět týdnů. Nezapomeňte včas přeparkovat

Ve druhé polovině dubna začnou práce na odkanalizování lokality nad náměstím B. Němcové, a to v ulicích Cvrčkova a V Nivách. „Jedná se o odkanalizování stávající městské zástavby do veřejné kanalizace směrované na centrální čistírnu odpadních vod a odvedení dešťové vody z komunikace do vodoteče,“ popsal zakázku Jakub Chuchlík. Stavba by měla trvat do října tohoto roku a cena je necelých 9,5 milionů korun.

Od května by měly začít stavební úpravy v Základní škole v Kokoníně, v budově v Rychnovské ulici. Cílem je sanace vlhkého zdiva v suterénu. Na výběr zhotovitele ještě probíhá výběrové řízení. „Je třeba výrazně snížit vlhkost v podzemním i nadzemním zdivu a v konstrukcích objektu školy. Práce by měly být ukončené na přelomu října a listopadu,“ připomněl náměstek Chuchlík. Cena stavby je odhadnutá na 6,5 milionů korun.

Změny spojů mezi Jabloncem a Libercem

Od soboty 1. dubna proběhnou změny na meziměstských linkách č. 5, 11 X11. Důvodem změn v běžném provozu městské dopravy jsou výkopové práce v centru města Jablonce nad Nisou, které odkloní linku X11 z náhradní trasy, změní odjezdové časy a režim některých spojů.

Z důvodu úplné uzavírky ulice Liberecká bude linka č. X11 vedena v úseku U Brandlu - Jablonec nad Nisou, Tyršovy sady po objízdné trase. Autobusy náhradní dopravy budou zastavovat ve směru do Tyršových sadů v zastávce Liberecká v ulici Liberecká (společná s linkou č. 104 MHD Jablonec n. N.) a ve směru do Liberce v zastávce Budovatelů (společná s linkou č. 104 MHD Jablonec n. N.) v ulici Budovatelů. Spoje linky č. X11 budou z Jablonce nad Nisou, Tyršových sadů a zastávky Liberecká odjíždět většinou o 3 minuty dříve oproti jízdnímu řádu.

Z provozních důvodů také došlo ke změně některých spojů linky č. 5. V pracovní dny spoj z Viaduktu s odjezdem ve 20:37 pojede nově jako linka č. 11 a na tento spoj je zaveden navazující spoj linky č. X11 s odjezdem ve 20:56 z Vratislavic nad Nisou, výhybny. V sobotu spoj z Viaduktu s odjezdem ve 21:19 pojede nově jako linka č. 11 a na tento spoj je zaveden navazující spoj linky č. X11 s odjezdem ve 21:39 z Vratislavic nad Nisou, výhybny. Spoj linky č. 11 z Vratislavic nad Nisou, výhybny s odjezdem ve 23:48 bude nově odjíždět ve 23:52 hodin.