Autoři stížnosti tvrdili, že sdružení Nová budoucnost pro Jablonec a Společně pro Jablonec „uvedly o jednotlivých kandidátech mnoho nadbytečných údajů, čímž došlo k navýšení rozměru hlasovacího lístku a ten se stal nepřehledným. Dva z kandidujících subjektů se z tohoto důvodu také dostaly na druhou stranu hlasovacího lístku. Způsob, jakým byl hlasovací lístek složen, tyto subjekty dle stížnosti znevýhodnil.“

Soud námitce nevyhověl. Podle něj se pořadí kandidátních listin odvíjí od toho, jak se jednotlivé volební strany registrovaly. „Dle zákona nic nebrání tomu, aby hlasovací lístky pro volby do příslušného zastupitelstva byly vytištěny oboustranně,“ konstatoval soud.

Ustavující zastupitelstvo se tak s konečnou platností bude konat ve čtvrtek 15. listopadu. Jablonecký magistrát další čtyři roky velmi pravděpodobně povede nově utvořená koalice hnutí ANO 2011, České pirátské strany a sdružení Společně pro Jablonec. Koalici podpořil i Michael Vraný zvolený za hnutí Nová budoucnost pro Jablonec.

„Pro nás bylo důležité, že koalice vedená ANO převzala náš kompletní volební program,“ přiblížil budoucí náměstek pro rozvoj města Jakub Chuchlík (Piráti). Novým náměstkem primátora pro ekonomiku bude podle koaliční smlouvy ekonom Štěpán Matek (Společně pro Jablonec) a pedagog David Mánek (ANO) se stane náměstkem pro humanitní oblast, do níž spadá například školství nebo sociální věci.

V radě města zasednou Jan Zeman (ANO), Stanislav Říha (ANO), Jan Polák (Piráti), Jarmila Valešová (Piráti) a Petr Klápště (Společně pro Jablonec). Mezi priority trojkoalice patří bytová politika, rozvoj přehrady či revitalizace sídlišť. Počítá například s oživením městských lázní, novým zázemím pro Dům dětí a mládeže Vikýř, novou podobou Horního náměstí, přírodními stezkami pro pěší i cyklisty nebo se zpřístupněním Kantorovy vily. Trojkoalice se chce rovněž zaměřit na bezpečnost ve městě, a to především s důrazem na prevenci kriminality.

Plánuje také zavést participativní rozpočet a zlepšit komunikaci s občany a osadními výbory tak, aby se více zapojovali do rozhodování o projektech města. Právě tuto oblast bude mít v radě na starosti Petr Klápště (Společně pro Jablonec). Dohlížet na to, aby stavby a zásahy do krajiny v Jablonci byly užitečné a zároveň estetické a dobře vzájemně provázané, by měl nově městský architekt.

Po dlouhých letech nebude v Jablonci „vládnout“ nikdo z dvojice ODS a ČSSD. Sociální demokraté se dokonce nedostali do jabloneckého zastupitelstva vůbec, stejně jako komunisté. ODS přitom volby vyhrála a má osm mandátů z třicetičlenného zastupitelstva.

V pondělí proběhlo ustavující zastupitelstvo v Železném Brodě. Podle očekávání bude v čele města opět František Lufinka, místostarostou bude Ivan Mališ. Do rady města byli dále zvoleni bývalý starosta a poslanec Václav Horáček, Eva Dvořáková a Jiří Novotný starší.