To, co bylo jasné již pár týdnů, stvrdili podpisem.

Usmívající se tváře Ludvíka Karla, předsedy představenstva společnosti Preciosa, hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a Libora Doležala, ředitele Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, lemovaly podpis smlouvy o spolupráci mezi Libereckým krajem, Preciosou a sklářskou školou.

Jak již Jablonecký deník informoval, škole se i díky stipendiu podařil po mnoha letech otevřít obor Technologie skla.

Poslední technologové skla maturovali na železnobrodské sklářské škole v roce 2010. Díky zařazení oboru do stipendijního programu Libereckého kraje, který podpořila i sklářská společnost Preciosa, se po deseti letech technologie skla vyučuje znovu. Škola otevřela první ročník oboru, do kterého nastoupilo pět studentů.

NOVÍ TECHNOLOGOVÉ

„Když nikdo nematuroval z technologie skla takovou dobu, doufám, že o mně bude mezi zaměstnavateli zájem," říká Petr Svoboda z Jablonce, jeden z pětice studentů oboru.

Se spolužákem Danielem Mosiurczákem nastoupili na technologii po úspěšném studiu jiného oboru na stejné škole. „Prostě si rozšíříme vědomosti," doplnil Daniel Mosiurczák.

To Tomáš Neugebauer z Těpeř u Železného Brodu nastoupil do oboru po základní škole. „V oboru technologie vidím do budoucna pracovní příležitost. A mám to blízko domů," vysvětlil.

Právě stipendium, které by mělo být studentům garantováno na celé čtyři roky učení, přispělo k renesanci oboru. „Ale myslím, že zájem o studium bude i poté stoupající, protože zájem firem o technology je obrovský," tvrdí Libor Doležal.

Pro Preciosu není poskytování stipendií ničím novým, studenty středních a vysokých škol podporuje už léta i prostřednictvím své nadace. „Aktuálně tak podporujeme zhruba 50 studentů," řekl Ludvík Karl. Spolupráce na krajském stipendijním programu je ale nová. „Sklo je skutečně něco, co k tomuhle kraji a České republice patří a je potřeba o to pečovat, je potřeba to rozvíjet. Bez lidí, kteří jsou určitým způsobem odborně připraveni, to není možné. To byl důvod, proč jsme velmi přivítali aktivitu kraje a proč ji chceme podporovat," dodal Ludvík Karl.

„Technologové se budou učit ve víceoborové třídě, 22 dětí bude studovat aplikovanou chemii, pět technologii. Chodí na společné předměty, ty , ty profilové, které oba obory odlišují, mají zvlášť," vysvětlil Martin Smola, zástupce ředitele SUPŠS.