Štola, která by začínala u loděnice jablonecké přehrady a vedla pod městem k plynárně, by v případě povodní zabránila zatopení centra města. Její realizaci musí předcházet odsouhlasení současným vedením města. To však zatím nemá jasno, zda, a v jakém rozsahu štolu chtějí.
„Zatím neznáme například kolika penězi by se na vybudování štoly podílelo město,“ uvedl místostarosta Jablonce Otakar Kypta s tím, že se její realizaci město nebrání, ba naopak.
Podle starosty Jablonce Petra Tulpy je důležité, aby štola měla několik efektů. „Chtěli bychom vytěžit všechny přehrady a vyřešit otázku ohledně sinic. Také v jedné rovině bychom chtěli řešit odkanalizování Janova a Bedřichova,“ konstatoval Petr Tulpa s tím, že nemají dostatečné informace, odkud by peníze na protipovodňovou štolu měly plynout.
„Nynější projekt, který máme v rukou, je pouze na realizaci štoly. My bychom ale chtěli shrnout odkanalizování, vyčištění všech tří přehrad a vybudování kvalitní štoly do jednoho projektu,“ dodal starosta Tulpa.
Také štola na Lužické Nise, která vede z Jabloneckých Pasek do přehrady, potřebuje větší kapacitu. „Při testech jsme zjistili, že koryto Nisy pohltí pouze dva kubíky vody,“ podotkl ředitel závodu Povodí Labe v Jablonci Jaroslav Jaroušek.