Školní jídelníčky se podle hodnocení Krajské hygienické stanice v Libereckém kraji stále zlepšují. „Ve srovnání s hodnocením v předešlém roce je třeba jídelny pochválit, vzhledem k tomu, že stoupá procento výborných i velmi dobrých jídelníčků," uvedla Jana Pilnáčková z odboru hygieny dětí a mladistvých a dodala, že většině jídelen se daří dodržovat doporučené množství luštěnin, rybího i bílého masa.

Děti nechtějí ovoce

„Problémy s jídelníčkem nemáme, žádný rodič si dosud nestěžoval. Vaříme si sami v naší kuchyni, rodiče se dokonce mohou přijít podívat. Vše připravujeme bez polotovarů," sdělila ředitelka liberecké MŠ Motýlek Martina Suchomelová s tím, že dávky čerstvého ovoce a zeleniny plní školka na více než sto procent.„Jediný problém jsou děti, některé nejsou zvyklé z domova zdravě jíst a zeleninu a ovoce často vrací," uvedla dále ředitelka. Školka pravidelně jídelníček vyvěšuje na nástěnce i na internetu, takže rodiče jsou dopředu informováni.

„Syn si na jídlo ve školce nestěžuje i já jsem s jídelníčkem spokojená. Je pravda, že čerstvou zeleninu moc nechce, na druhou stranu, když vidí ostatní děti, tak ji sní taky," popsala jedna z maminek, Veronika Tichá, jejíž syn navštěvuje libereckou školku Jablůňka.

Drobné nedostatky

I přes pozitivní hodnocení a zlepšení shledala hygienická stanice v sestavovaní jídelníčků několik pochybení. Podle Jany Pilnáčkové a Romany Tománkové z odboru hygieny mladistvých se jednalo především o tyto body: nedostatek luštěninových a zeleninových polévek, bezmasé jídlo nebylo podáváno v doporučeném množství, časté zařazování uzenin, málo čerstvé zeleniny k obědům, děti neměly na výběr neslazený nápoj.

Nová metodika

Liberecká hygienická stanice hodnotila pestrost jídelníčků za celé pololetí. Návodem bylo Nutriční doporučení ke spotřebnímu koši (ND), které Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo v letošním roce. Nutriční doporučení vychází z tzv. spotřebního koše, je tedy v souladu s legislativou.

„Dříve se používal metodický návod Doporučená pestrost, jehož požadavky byly nově nastaveny a došlo k určité změně při hodnocení jídelníčků. Za nejdůležitější považujeme změnu filozofie, která se snaží spíše nastavit směr při sestavování jídelního lístku, nemá být přesným návodem," uvedla Pilnáčková.

U žádoucích potravin (např. ryby) udává ND minimální frekvenci, u méně žádoucích maximální frekvenci (např. u vepřového masa).

Rodiče, kteří si chtějí ověřit, zda jídelna jejich dětí dodržuje normy podle ND, si mohou vytisknout tabulku (na stránkách www.zdravaskolnijidelna.cz nebo www.khslbc.cz) a celý měsíc ji doplňovat podle jídelníčku ve školce či škole.