Nejistota, zda a za jakých podmínek mohou strážníci městských policií měřit rychlost, je minulostí.
Městské policie však musí splnit několik podmínek. Například mít měřené úseky schváleny Policií ČR a musí místo označit novou značkou s nápisem Měření rychlosti. „To je asi jediné omezení. Značky dořešíme v průběhu ledna,“ poznamenal Jiří Rulc, ředitel Městské policie Jablonec.

Spolu s Policií ČR vybrali již v listopadu jablonečtí strážníci i místa, kde se bude rychlost měřit. „Jedná se asi o dvacet ulic a výpadovek. Namátkou mohu potvrdit měření rychlosti v ulicích Turnovská nebo Rýnovická, i v pěších zónách v centru města,“ vypočítal Jiří Rulc.

Městská policie ale zatím neví, jak má správně vypadat značka Měření rychlosti. V zákoně totiž vyšel jen slovní popis. „Proto teď čekáme na doplňující vyhlášku i s vyobrazením značky,“ uvedl Jiří Rulc. Do vydání doplňující vyhlášky nemohou strážníci sami rychlost měřit.

Podle serveru iDnes.cz například v Ústí nad Labem městská policie na měření rychlosti díky průtahům se zákonem rezignovala.
Od nového roku prozatím nebudou měřit strážníci Městské policie Desná. „Nevidím v tom ale velký problém, přes zimu, díky sněhu u nás, jezdí řidiči vcelku spořádaně,“ sdělil Marek Pieter, starosta Desné. Podle jeho slov musí ve městě doladit podrobnosti ohledně měření rychlosti podle nového zákona a připravit seznam ulic, kde by mělo měření probíhat.

Geneze nového zákona začala v červnu, kdy Parlament ČR rozhodl o ukončení pravomoci městských policií v měření rychlosti. Proti se bezprostředně po hlasování ohradil otevřeným dopisem právě starosta Desné.

Na jeho stranu se poté postavili další starostové dotčených měst. „Kdo jiný, než strážníci, by měl znát problematiku na městských komunikacích, poznamenal tehdy Petr Tulpa, starosta Jablonce.