Jablonečtí strážníci v uplynulém týdnu ukončili cyklus přednášek prevence kriminality určený žákům základních škol. Během měsíců únor a březen 201 postupně zavítal preventista městské policie do všech základních škol v Jablonci a oslovil na pět set dětí.

„Žákům sedmých ročníků byla určena přednáška na téma úkoly a struktura městské policie, tabákový zákon a doprava, pro páté ročníky jsme připravili téma kyberšikany a počítačové kriminality," popsal náplň přednášek Miloslav Lejsek z oddělení prevence kriminality a vzdělávání. Na žádost některých škol strážníci připravili i přednášky pro žáky prvního stupně na téma doprava chodci a jejich povinnosti.

Celkem se aktivit zúčastnilo 384 žáků sedmých tříd, 33 žáků pátých tříd a 80 žáků prvního stupně ZŠ.

„V současné době se na poli prevence věnujeme studentům středních škol a učilišť, kde ve spolupráci s oddělením právní ochrany dětí magistrátu organizujeme přednášky pro studenty prvních ročníků," dodal ředitel jablonecké MP Luboš Raisner.