V rámci setkání se studenti seznámili s činností městské policie, využitím kamerového systému, nejčastěji řešenými přestupky, tabákovým zákonem a pravomocemi v oblasti dopravy. Tak jako v minulých letech byla přednáška doplněna o účast pracovníka Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), který představil činnost oddělení OSPOD magistrátu. Celkem se této preventivní akce zúčastnilo 260 studentů středních škol a učiliště.