Za vynikající výsledky ve vybraných soutěžích v roce 2015 si rozdělí dvacet středních škol z Libereckého kraje dotaci v celkové výši skoro jeden a půl milionu korun. Odměněny tak budou za svou účast v rozvojovém programu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) s názvem Excelence středních škol 2015.

Finanční prostředky z rozpočtu České republiky jsou určeny na nenárokové složky platů pedagogických pracovníků středních škol, kteří se podíleli na vzdělávání talentovaného žáka v hodnoceném oboru. Program bodově hodnotí úspěšnost žáků v krajských, ústředních a mezinárodních kolech vybraných soutěží a na základě toho školy v následujícím roce obdrží peníze do fondu mzdových prostředků na odměny pedagogů, kteří se podílejí se na odborné přípravě žáků.

„Výsledky středních škol v loňské Excelenci jsou opravdu excelentní a dokazují, že máme v kraji nejen dostatek talentovaných žáků, ale i kvalitních pedagogů, kteří dokáží jejich nadání podporovat a dále rozvíjet. Obdržené finanční prostředky jsou tak poděkováním všem pedagogům, kteří se nadaným dětem ochotně věnují, často i nad rámec svých povinností a ve volném čase," ocenila práci učitelů Alena Losová, krajská radní resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Opět uspěly také školy z Jablonecka

Nejúspěšnějšími ze zúčastněných škol Libereckého kraje byla trojice Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec, Gymnázium F. X. Šaldy Liberec (obě tyto školy obdrží více než dvě stě tisíc korun) a Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, která dostane částku 197.219 Kč.

Gymnázium Česká Lípa a jablonecké Gymnázium U Balvanu potom obdrží finanční prostředky převyšující sto tisíc korun. „Jsme malá škola, ale i tak se nám podařilo skončit na 5. místě v rámci našeho kraje. Když to přepočítám na žáky, tak ostatní školy, které jsou před námi jsou mnohem větší," řekl ředitel jabloneckého Gymnázia U Balvanu Jindřich Kozlovský. Navíc dodal, že jeho škola si tuto pozici drží dlouhodobě. „V podpoře nadaných dětí se nám daří," uzavřel ředitel.

Letos budou mít šanci i mladší děti

Program Excelence vyhlašovaný MŠMT již několik let oceňuje školy, které umějí pracovat s talentovanými žáky. „Bodové dotace za účast v olympiádách a soutěžích však významně preferují přírodovědné předměty. Proto jsme moc rádi, že se i nám jako gymnáziu, které se v minulosti profilovalo spíše v cizích jazycích, podařilo i letos v programu uspět a udržet tak stále rostoucí trend, sdělil ředitel Gymnázia Dr. Antona Randy Tomáš Hofrichter.

Prozradil také, že získané finanční prostředky půjdou na odměny těm vyučujícím, kteří se úspěšným žákům věnovali nad rámec svých běžných povinností.

V návaznosti na dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy vyhlašuje ministerstvo rozvojový program Excelence středních škol i v tomto roce. Zapojit se do něj mohou všechny střední školy. „V letošním roce je poprvé vyhlášen program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2015/2016 Excelence základních škol 2016," informovala tisková mluvčí krajského úřadu Markéta Dědková. Nově tak dostanou možnost přihlásit se i školy s mladšími nadanými žáky, které získávají vavříny na školských soutěžích.