„V průběhu školního roku mohou středoškoláci na zkoušku v dohodnutých termínech studovat zvolený obor, pracovat v laboratořích a špičkových projektech nebo pod odborným dohledem dělat vlastní projekt," vysvětluje mluvčí univerzity Jaroslava Kočárková.

Navíc se nemusejí bát výdajů za toto studium. Díky finanční dotaci přispěje třeba na nákup potřebných součástek nebo materiálu sama univerzita.

Novinka je určena studentům starším 16 let.

Poznají, který obor jim sedí

Technická univerzita s nápadem přišla hlavně kvůli budoucím vysokoškolákům.

„Stává se, že se maturanti rozhodnou pro obor a později zjistí, že o něm měli zkreslené představy. Odcházejí a začínají studovat něco jiného. Proto jim nabízíme mentoringový program, který jim umožní obor poznat blíže a ušetřit si tak třeba později čas nebo zklamání," podotýká vedoucí projektu Otevřená univerzita Miloš Hernych.

K hostování si mohou středoškoláci vybrat některý z technicky nebo přírodovědně orientovaných oborů, například problematiku nanotechnologií a nanomateriálů, textil, design nebo třeba strojírenství a robotiku. Konkrétní studijní obory najdou na stránkách jednotlivých fakult v sekci „pro uchazeče".

Výuka může být přitom jednotýdenní, případně lze domluvit pravidelné docházky v delším období.

Studium na zkoušku mohou využít i současní vysokoškoláci pro vhled do dalšího oboru. Přihlásit se lze na stránkách www.tul.cz, kde je k nalezení i vzor motivačního dopisu. Ten by měl být součástí každé přihlášky.