Vysoká škola regionálního rozvoje rozběhla svoji výuku v minulém roce. Petr Ponikelský, vedoucí katedry regionalistiky krajského pracoviště v Jablonci nad Nisou, přiblížil náplň studia.

Co studenta po přihlášení na školu čeká?
Zabýváme se všemi regionalistickými předměty, jako je regionální rozvoj, politika, veřejné vztahy, a aby si studenti mohli užít své vědomosti v praxi i v jiných sférách, tak zde máme ekonomické, právní a jazykové vybavení.

Mohou si studenti předměty vybrat?
Ano, také je možnost zvolit si předměty podle toho, čím se student zabývá nebo na co se chce do budoucna zaměřit. Například drogová problematika, sociální péče, kriminalita, politika a další.

Kde se absolventi školy mohou dále uplatnit?
Jsme zaměřeni na výchovu kvalifikovaných úředníků. Část studentů jsou mladí lidé po střední škole, které vychováváme pro práci ve veřejné správě a velká část studentů jsou lidé, kteří již pracují a doplňují si vzdělání. Máme zde praktiky z ministerstev, úřadů, krajů, kteří dokážou člověka nasměrovat.

Jakou formou studia na vaší škole probíhají?
V Jablonci máme otevřeno kombinované studium, studenti chodí do školy pouze v sobotu a ostatní jsou na samostudiu. Uvažujeme otevřít i denní studium, ale záleží na zájmu veřejnosti.

Kolik nyní máte v Jablonci studujících?
Sedmdesát studentů ve dvou ročnících. Po absolvování třech let, tedy šesti semestrů, získají bakalářský titul.

Jak je to s praktickou částí?
Praxe při studiu je v každém semestru povinná a u studentů, kteří jsou po střední škole, se odehrává formou čtrnáctidenní stáže na vybraném úřadě veřejné správy. V případě lidí, kteří praktikují řadu let, je to jakoby nosit dříví do lesa. Ti svoji praxi absolvují ve formě jakési semestrální práce na již zažitý problém.

Můžete být konkrétnější k jakým faktům se mohou studenti dostat?
Například. Studenti v rámci své bakalářské práce zpracovávají téma Program rozvoje obce a dotační možnosti strukturálních fondů pro menší obce, které spolupracují s naší školou. Téma zpracovávají studenti pod vedením praktiků z katedry regionalistiky. Obec tak má jistotu, že práce je vedená odborně, a že ji budou moci v budoucnu využít pro své potřeby. Takto nastavené bakalářské práce budou hotové příští rok. V rámci jednoho výzkumu máme sto třicet respondentů z řad menších obcí. Ze zdejšího kraje to je například Sychrov, Bílá nebo Český Dub.

Působí Vysoká škola regionálního rozvoje ještě v jiném městě?
Ano, v Praze již pět let. V Jablonci jsem spolupracoval se Soukromou obchodní akademií, nyní se i v její budově nachází Vysoká škola regionálního rozvoje. Napadlo mě spojit dvě soukromé školy a udělat spolupráci i o stupínek výše.

Kolik student zaplatí za jeden semestr?
Školné je pro kombinované studium šestnáct a půl tisíce korun. Za denní studium zaplatí student čtyřiadvacet tisíc za semestr. Praktikujeme zde kreditní systém studia, který umožní, že může studovat rychleji, a tím ušetří čas i peníze.