Během programu semináře se nejprve v návštěvnickém centru informačního centra seznámili s historií Židů. Poté se ve dvou skupinách rozešli na jednotlivá místa vyčistit kameny. Následně se sešli na prohlídku synagogy a židovského hřbitova včetně pohřebního domku. Z turnovských 550 židovských obyvatel se po válce vrátilo pouhých 19 přeživších.