Zdokonalit se v cizím jazyce, poznat práci v zahraničí nebo získat větší sebevědomí a rozhled mohlo devět studentů, kteří navštívili v rámci své tří týdenní praxe německý Bautzen a Lipsko.
Praxi v zahraničí jim zajistila škola ve spolupráci s projektem Evropské unie Leonardo. Ta celý projekt také financuje. Náklady na jednoho studenta činí zhruba třicet tisíc korun.
„Evropská unie hradí stravu, cestu, pobyt, pojištění a část administrativních nákladů. Spoluúčast školy spočívá v administrativě,“ řekla profesorka z Vyšší odborné školy mezinárodního obchodu a Obchodní akademie Iva Málková.
Studenti třetího ročníků Obchodní akademie strávili v Německu tři týdny, kdy se seznamovali s prací v různých firmách. „Agentura zprostředkuje práci ve firmě na základě motivačního dopisu, který napíší studenti před odjezdem do zahraničí,“ vysvětlila Iva Málková s tím, že studenty doprovázela učitelka Marie Bémová, která organizovala volno časové aktivity a kontrolovala průběh praxe.
Například pro Vandu Krausovou, která působila v turistickém informačním centru a v kanceláři na Schäffer strasse v Bautzenu, bylo největším přínosem zdokonalení se nejen v německém jazyce.
„Díky pobytu jsem získala nové kontakty a dokonce jsem dostala nabídku pracovat jako průvodce pro francouzské turisty,“ řekla Vanda Krausová s tím, že měli delší čas na adaptaci, než to bývá ve firmách v České republice.
Její spolužačce Sandře Vlkové byl zas pobyt přínosný v tom, že získala pocit sebejistoty a samostatnosti, protože díky prožité praxi se dokáže domluvit a zvládne orientaci v cizím městě za hranicemi.
Studenti by podobnou praxi museli v rámci učebních osmov absolvovat v ČR. „Jistě je lepší pobyt v zahraničí, poznal jsem nové věci a navíc jsem se zdokonalili v cizím jazyce,“ uvedl student Tomáš Kolátor, který strávil tři týdny v právní kanceláři.
Praxi v zahraničí absolvují studenti nejen Obchodní akademii, ale také studenti závěrečného ročníku z Vyšší odborné školy. „V současné době máme osm studentů na třináct týdnů v Německu,“ dodala Málková.
Do zahraničí jezdí studenti již od roku 2005 a za tu dobu jich německé firmy navštívilo šedesát jedna.