Jedním z účastníků stáže byl i Karel Gratias, který strávil pět dní ve firmě Tedom. Ta se zabývá převážně výrobou motorů. „Zde poznám vývoj praxe nebo na jaké úrovni učíme a především to, co současná praxe vyžaduje, aby naši absolventi byli na budoucí povolání připraveni,“ řekl Karel Gratias.

Konkurence je veliká

Z důvodu konkurenceschopnosti musí firmy využívat nové přístroje a technologie. Školy ale z finančních důvodů možnost koupit nové stroje nemají. Proto je krok, poznat a hlavně předat zkušenosti dál, velmi důležitý.
Technolog a programátor Vojtěch Machula se od pondělí do pátku učiteli Karlu Gratiasovi plně věnoval a učil ho základy obrábění a programování na nejnovějších strojích. „Programově řízený stroj zvládne práci několika strojů jednoúčelových,“ konstatoval Vojtěch Machula. „Myslím, že bude přínosné, když se výuka o nové technologii dostane do škol,“ dodal.

Spolupráce škola – firma

S nápadem přišla ředitelka Střední školy technické Dagmar Březinová. „ Mám dobrý pocit z toho, že firmy, které jsme oslovili, nám vyšly vstříc a stáže nám umožnily,“ sdělila Dagmar Březinová s tím, že chtějí, ale je náročné sbližovat učební osnovy s potřebami firem. Další učitelé získávají poznatky v jablonecké nástrojárně a ve firmě Nisaform.
Karel Gratias potvrdil, že stáž splnila jeho očekávání a byla velice přínosná. Také potvrdil to, že je velmi důležité, kdo předává své zkušenosti, jeho úroveň znalostí a především schopnost věci vysvětlit.
Tyto stáže ve firmách dělá škola poprvé. Nové informace pak pomůžou studentům lépe se uplatnit ve firmách, které mají stále nedostatek absolventů strojních oborů.