K trase, která by se výrazně dotkla Jablonecka a zásadně by narušila přírodní park Maloskalsko a údolí Jizery, se doposud nesouhlasně vyjádřila zastupitelstva všech dotčených měst a obcí. Superseverní varianta se nelíbí ani Jabloneckým.

„Superseverní trasu zastupitelé neschválili, protože by pro město nebyla nijak prospěšná a naopak by hrozilo nebezpečí zvýšeného množství tranzitní dopravy,“ řekla mluvčí jablonecké radnice Jana Fričová.

Superseverní varianta silnice R35 v úseku Rádelský Mlýn - Rychnov u Jablonce nad Nisou – Jičín je navíc podle zastupitelů finančně velmi náročná a rozporuplná z hlediska obsluhy území i z pohledu krajinářského.

„Také hrozí převedení finančních prostředků státu na superseverní variantu silnice R35 na úkor řešení jabloneckého Jižního obchvatu a navíc by mohla být zahuštěním tranzitní dopravy v úseku Jičín – Liberec neúměrně zatížená budoucí Západní tangenta v Jablonci,“ podotkla Jana Fričová.

Dostavba rychlostní silnice R35 má tři varianty – jižní, severní a superseverní. Libereckého kraje by se dotkly dvě posledně jmenované trasy.

O tom, kudy nakonec silnice povede, budou rozhodovat ministerstva dopravy a životního prostředí, poradní hlas bude mít Liberecký kraj. Krajští radní preferují severní variantu, zastupitelé se vyjádří v příštím roce.