Různé nároky na placené volno vznikají při takzvaných osobních překážkách v práci na straně zaměstnance. Mezi ně patří například svatby či pohřby.
„Lidé se v této problematice příliš nevyznají, tím spíš, že zaměstnavatel jim často o jejich nárocích neřekne pravdu. Musí jim totiž zaplatit náhradu průměrným výdělkem, což se mu často nechce. Proto zaměstnance nutí vybrat dovolenou nebo neplacené volno,“ řekl Milan Šubrt z Asociace samostatných odborů.
Při vlastní svatbě má zaměstnanec nárok na dva dny volna, z nichž jen jeden den je však zaplacený průměrnou mzdou. V případech, kdy má svatbu vlastní dítě nebo rodič, vzniká zaměstnanci nárok na jeden den volna.
Při úmrtí nejbližší osoby, tedy manželky či dítěte, musí zaměstnavatel poskytnout 2 dny volna, plus jeden den, pokud dotyčný zaměstnanec zajišťuje pohřeb.
Pohřbem rodiče nebo sourozence vzniká nárok na 1 či 2 dny, opět podle toho, zda zaměstnanec pohřeb obstarává.
„Totéž platí, když sourozenec nebo rodič zemře manželce zaměstnance,“ dodal Milan Šubrt.