Změny budou nabíhat postupně od 1. února s předpokládaným ustálením do 6 měsíců. Společnost žádá obyvatele, aby nádoby ke svozu přistavovali v den před plánovaným svozem. Při pozdějším přistavení již nemůže být garantován výsyp nádoby.