Upotřebené motorové oleje, baterie, akumulátory, domácí kapalné a tuhé chemikálie, kyseliny, zbytky starých barev a další nebezpečný odpad mohou lidé odevzdat již tuto sobotu na předem rozepsaných zastávkách. Dále se mohou zbavit přebytečných elektrospotřebičů. Mezi ně patří například televizory, ledničky nebo pračky.
Svoz začíná v 8 hodin na Sídlišti Janovská a končí ve 14 hodin a dvacet minut u hasičské zbrojnice v Prosečské ulici.
„Odpad je nutné odevzdat přímo na stanovišti a dbát pokynů obsluhy. Je nepřípustné odkládat odpady před příjezdem mobilní sběrny,“ uvedla mluvčí jablonecké radnice Veronika Krausová.
Celkový rozpis míst, kde bude mobilní sběrna zastavovat je na webových stránkách města Jablonec.
Pokud někomu nevyhovuje stanovený termín, je možné nebezpečný odpad a elektrospotřebiče odevzdat na sběrném dvoře nebezpečného odpadu ve Smetanově ulici. Další možností je překladiště Proseč. Tam ale pouze nebezpečný odpad s výjimkou elektrických bojlerů.
Při odevzdávání nádob s nebezpečnými chemikáliemi musí být nádoby zřetelně označeny.