V rámci letošního investičního plánu bude modernizován například úsek ocelového vodovodu v Liberci, který se stavěl za vlády císaře Františka Josefa I. a byl dokončen v roce 1901. Rekonstrukce se dočká také betonová kanalizace v Litoměřicích z roku 1906.

Celkově chce Severočeská vodárenská společnost, a. s., (SVS) letos investovat do vodohospodářských staveb na severu Čech 1,33 miliardy korun, přímo na Jablonecku to bude 55 milionů korun v rámci 16 staveb.

Dalších 337,5 milionu korun dá provozní společnost SČVK na potřebné opravy.